🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Guido Aretanus
következő 🡲

Guido Aretanus, Guido d'Arezzo   →Arezzói Guidó

Guido dekrétuma, 1267. máj.: a pápai követ határozata a →cölibátus kérdésében a bécsi zsinaton. - Guido bíb., IV. Kelemen (1265-68) Skandinávia, Bréma, Salzburg és Gnesen ter-re megbízott követe Bécsben zsin-ot tartott. Ezen m. főpapok is fölkeresték, Guido Mo. számára 19 pontból álló dekrétumot adott ki. A →tatárdúlást követő nyomort, paphiányt nem lehetett 25 év alatt megoldani, ~ ezért inkább a tények összefoglalásának, mint végrehajtható rendeletnek tekinthető. - ~ kimondta: csak nőtlen papot v. diákonust szabad pp-ké választani, olyat, akinek 2 felesége volt, ágyasát, elvált nőt, kéjnőt v. nem szüzet vett nőül, nem szabad megválasztani, hasonlóan ahhoz, akit a kánonok a rend fölvételétől eltiltottak. A pp-öt a p. engedélye nélkül más székbe áthelyezni, elfogni, letenni nem szabad, hacsak hűtlenséget nem bizonyítanak rá. Házast nem szabad pappá v. diákonussá szentelni, hacsak neje beleegyezésével nem fogadott önmegtartóztatást, nejétől külön nem költözött, s nem gondoskodott annak ellátásáról. Papok fiait csak ktorba, monostorba szabad befogadni, szolgát csak akkor lehet fölvenni a papi r-be, ha ura teljesen szabadon bocsátotta (→szolgaszármazású papok). Második házasságban élő papok, özvegyek, elváltak férjei, nyilvános ágyastartók megfosztatnak minden javadalmuktól, utóbbiak kellő bűnbocsánat után szolgálhatnak az oltárnál. Aki a r-ek fölvétele előtt nősült, megtarthatta javadalmát, ha külön élt nejétől, mert e házasság törv-es volt; ha a r. fölvétele után nősült, a házasság érvénytelen, ezért megtarthatta javadalmát, ha önmegtartóztatást fogadott, de ha azt megszegte, eltiltották az oltártól, és csak a knk-ok közé v. a szerz-ek ktoraiba vehették föl. →papok házassága 88

Marczali 1895:624. - Hermann 1973:113. - MTK I:161.