🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gunda
következő 🡲

Gunda Jenő (Érsekújvár, Nyitra vm., 1886. júl. 4.-Bp., 1967. jún. 30.): hittanár. - A gimn-ot Érsekújvárt, Pozsonyban és Esztergomban, a teol-t Esztergomban végezte, 1909. VI. 27: pappá szent. Drégelypalánkon, 1910: Érsekújvárt, 1913: Somorján, 1914: Szentmihályfán kp., 1915: Bpen hitokt., 1922: a VIII. ker. községi főreálisk., 1936: a II. ker. (Hunfalvy) f. keresk. középisk. hittanára, p. kamarás. - 1916-18: a Közp. Zita Kör vez-je, 1919: a Jézus Szt Szíve-tp. lelkésze és a Rákóczi Koll. pref-a, 1920: az egy. nőhallg-k kollégiuma Marianumának lelkésze, 1920-22: kereszténypárti programmal Szirák ogy. képviselője. A Ker. Nemz. Egyesülés közp. párttitkára. - M: Szt Zita szelleme. Bp., 1918. - Érsekújvárt 1911. II. 26-XI. 12: a Kis Magyar Alföld irod. főmunk., 1911. XI. 19-1914. X. 4: az Érsekújvár hetilap (társ)szerk-je, 1913. V. 4-1914. X. 4: főszerk-je. - Álnevei és betűjegyei: Eugenius; Dr. Szentmihályi; - g -; G.J. 88

Ker. m. közél. alm. I:336. - Nemzgyűl. alm. 1920:56. - Gulyás XI:605. - Diós 1995:65. - Viczián 1995:171.