🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyimesi
következő 🡲

Gyimesi Gyula (Bp., 1913. dec. 18.-): lelkész. - A teol-t Innsbruckban és Esztergomban végezte, 1936. VI. 21: pappá szent. Nagyorosziban, 1939: Balassagyarmaton, 1940. Bp-Újlakon kp., 1943: Esztergom-Szentistvánvárosban lelkész, 1946: a bpi Wesselényi Felsőkeresk. Isk. hittanára, 1950: Bp-Farkasrét, 1951: a bp-óbudai Jó Pásztor-tp. kisegítő lelkésze, 1954: tp-ig., 1962: Esztergomban spirituális, 1966: Visegrádon plnos, 1969: a bpi Bazilika kp-ja, 1971: szabadságon Kanadában, 1973: nyugdíjazták. - A Kanadai M. Írók Szöv-ének 1973(?): tagja, 1983: elnöke, 1979: a clevelandi Árpád Akad. tagja, a Szabad M. Újságírók Szöv-e alelnöke. - M: Határok nélkül. Elb. Többekkel. Toronto, 1979. - Éledő őrtűz. Elb. Többekkel. Uo., é.n. - Álnevei: Budai Ferenc (az USA-ban megjelent írásainál); Erdélyi Gyula (a Kanadában közölt írásainál). T.E.

Schem. Strig. 1982:350. - Somogyi 1982:123. - Nagy I:236.


Gyimesi Szilárd (Csorna, Sopron vm., 1929. jún. 24.–Bp., 1951. okt. 13.): a kommuniuzmus cserkész áldozata. – A szombathelyi prem. gimn-ban 1947: éretts., az 50. sz. Hunyadi cscs. tagja volt. Igen nehezen viselte el az orosz katonák jelenlétét, a kommunista vezetők túlkapásait, paptanárainak meghurcolását, a tp-ba járás megtiltását, az internálásokat és bebörtönzéseket. Ezért az igazságért harcolva, ifjú idealizmussal és buzgalommal, barátaival és cserkésztársaival megalakította az „Antibolsevista Gárdát”. Röplapokat írtak és terjesztettek, szabotázs cselekményeket terveztek, a rendszer megdöntésére szervezkedtek. 1950. őszén behívták katonának, közben társait elfogták és letartóztatták. Őt a katonaságnál tartóztatták le. 1951. április 5-én került sor a Markó utcai bíróságon, Jónás tanácselnök és Gönczy ügyész vezetésével az első csoport tárgyalása: ~, Matók Leó és Alföldi László cserkészeket halálra ítélték. Kokas János életfogytiglanit kapott. A többi vádlottra 3-tól 17 évi fegyházbüntetés szabtak ki. A másodfokú ítéletben Alföldi László ítéletét életfogytiglanra változtatták, a többit jóváhagyták. A népbíróság halálos ítéletét 1951. X. 13: a bpi Gyűjtőfogházban végrehajtották. A 298. sz. parcella, 17. sor, 15/16. sírjában nyugszik. Bo. J.–Fe. Má.