🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyula, II.
következő 🡲

Gyula, II., Giuliano della Rovere (Albissola, Liguria, 1443. dec. 5.-Róma, 1513. febr. 21.): III. Pius utódaként 1503. X. 31-1513. II. 21: pápa. - A Rovere család szegény ágából született, a ferencesek nevelték. Nagybátyja, IV. Sixtus emelte föl; elhalmozta apátságok javadalmával, megtette ap. protonot-sá, majd javadalmai meghagyásával 1471. X. 16: Carpentras (Fro.) pp-évé, XII. 15: bíb-sá, 1472. I. 31: Lausanne (Svájc) pp-évé, ezzel egyidejűleg 1473: Messina, 1474. V. 23: Avignon adm-ává, 1476. VII. 15: Coutances (Fro.), 1477. XII. 3: Viviers, 1478. VII. 3: Mende pp-évé, 1483. XI. 3: Bologna érs-évé nevezte ki. VIII. Ince neki köszönhette bíb. kinevezését és a p-választást, érthetően befolyása alatt állt. - VI. Sándorral és a Borgia családdal ~ élesen szembefordult. 1494: Fro-ba menekült, elkísérte VIII. Károly kir-t nápolyi hadjáratára, és Sándor p. megbuktatását tervezte. 1498: kibékült vele, de Rómától tüntetően távol maradt. 1499. IX. 20: Savona, 1502. I. 24: Vercelli pp-e. - P-vá választása nem volt mentes a simóniától, s inkább államffi volt, mint pápa. A pápaság függetlenségéhez elengedhetetlennek tartotta az Egyh. Áll. és a pápaság tekintélyének helyreállítását. A →nepotizmust teljesen kiiktatta. Cesare Borgiát megfosztotta hatalmától, s újra közvetlen irányítása alá vonta Perugiát és Bolognát. 1509. III. 23: csatlakozott I. Miksa cs., Aragóniai Ferdinánd és XII. Lajos 1508. XII. 10: kötött →cambrai-i ligájához, és kiközösítette Velencét. 1510. II. 24: miután Velence visszaadta a romagnai városokat, ~ kivált a ligából, föloldotta a kiközösítést. 1511. X. 4: Velencével és V. Ferdinánd sp. kir-lyal kötött szöv-et Fro. ellen, és csatlakozásra szólították föl II. Ulászló m. kir-t is. XII: a m. kormány a Velence-Spo-~ szöv-hez való csatlakozás mellett döntött. 1512. I. 26: érkezett Bakócz Tamás Rómába, a lateráni zsin-ra. - Kb. 20.000 svájci segítségét is igénybe véve ki is verte a fr-kat. A harcokban személyesen is részt vett. Emellett megszerezte Pármát, Piacenzát és Reggiót. Pol-jával azonban utat készített Itáliába a sp-oknak. - XII. Lajos újra hatályba léptette a →pragmatica sanctiót, s Miksa cs-ral egyetértésben 1511. V-ra egyetemes zsin-ot hirdetett Pisában. A szakadás megelőzésére VII: ~ 1512. V-ra összehívta az V. →lateráni zsinatot, melyhez Miksa cs-t is sikerült megnyernie. - 1505: kiadott egy bullát a p-választás simóniamentességéért, támogatta szerz-rendek reformját. Rendkívül bőkezű mecénás, s a p-k között a legnagyobb műértő volt. Rómába hívta és foglalkoztatta Bramantét (a Szt Péter-baz. terve), Michelangelót (a Sixtusi kpna mennyezetképei, saját síremléke) és Raffaellót (vatikáni freskók). Síremlékének főalakja, Mózes híven tükrözi szenvedélyes tettrekészségét, amiért a kortársak il terribile, 'a rettenetes' címmel illették. - ~ erősítette meg 1503. XII. 11: Frangepán Gergely kalocsai érs-et, 1504: Thurzó Zsigmond nyitrai, V. 20: István rosoni pp-öt, X. 4: Lovata László cpp-öt, XI. 15: Laszkói Miklós bodonyi, XI. 15: Csáky Miklós csanádi, 1505: Szatmári György pécsi, V. 8: Thurzó Zsigmond erdélyi, XI. 9: Szatmári István nyitrai pp-öt, XII. 12: Verebélyi Mihály cpp-öt, XII. 19: Bajoni István nyitrai pp-öt, 1506. III. 1: Fuxo Joannes erdélyi adm-t, VII. 10: Bácskai Tamás nándorfehérvári, 1508: Gosztonyi János váci, V. 12: Kelemen szörényi, 1509. III. 29: Burján László milkói, XI. 7: Kozsicsics Simon modrusi, 1510: Gosztonyi János győri pp-öt, György v. Gergely cpp-öt, 1511. II. 10: Máté kalocsai spp-öt, V. 20: Várady Ferenc váci, 1512: Beriszló Péter veszprémi, X. 22: Podmaniczky István nyitrai, X. 29: Gyalui Dénes c. árgyasi pp-öt. - Utóda 1513. III. 9: X. Leó. T.J.

LThK V:1204. - Mondin 2001:395.