🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > genus
következő 🡲

genus (lat.), genosz (gör.): filozófiai fogalom, a fajfogalommal együtt a fogalmi meghatározás része: nem. -Arisztotelésznél az osztályból és a különbségekből keletkeznek a fajták. Ha a →Porfüriosz-féle fán felülről haladunk lefelé, a legáltalánosabb nem-fogalomtól (~ supremum) különbség hozzáadásával jutunk el a közvetlen nem-fogalomhoz (~ proximum), ebből a →fajlagos jegy hozzáadásával a →fajig. A hagyományos logikai kategóriáknak egészen új tartalmat adott a modern biológia, amely az élővilágot osztályokra, nemekre, fajokra, fajtákra osztja fel. Az ókor természetesen még nem származástani, hanem jobbára külső hasonlóságok és különbségek alapján osztotta be a létezőket, maga Arisztotelész is feltételezte, hogy az ember rendelkezik a lényeglátás képességével. Cs.I.