🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gond
következő 🡲

gond (lat. cura): 1. csak nehézségek árán elérhető cél. - 2. a nehezen elérhető célhoz szükséges eszközökön és utakon való →gondolkodás. - 3. a →félelem egyik fajtája, a lelket a cél elérésének bizonytalansága miatt eltöltő nyugtalanság. A ~ nem →rossztól, hanem attól való félelem, hogy az ember nem éri el a kitűzött, esetleg nagyon szükséges célt (egy baj elhárítását v. egy probléma megoldását). A ~ a normális →erkölcsi élet szükséges tartozéka, az emberi energiák jó felhasználásának föltétele. Ezért a ~ önmagában nem kerülendő, sőt mint másokkal törődő gondoskodás a szeretet megnyilvánulása, állandó és személyre szabott életfeladat. A ~ hiánya, a →gondtalanság erkölcsi életet élő ember számára nagy veszedelmeket rejt magában. - Az ÓSz-ben elsősorban a →bölcsességi könyvekben szerepel: okozhat ~ot a munka (Sir 38,29), atyjának a leány sorsa (42,9), a gazdagság, a megélhetés (31,1), s különösen a halál napja (40,2; 41,1). A ~ öregít (30,24), az álom elűzi a ~ot (31,1). Sokakat „megöl” a ~ (30,23), ezért nem szabad hagyni, hogy eluralkodjon az emberen (30,21). Az embernek Istenre kell bíznia a ~ját (55,23; Zsolt 127,1), akinek ~ja van az igazak életére (Sir 37,18;. 40,18; Bölcs 5,15), kicsinek és nagynak egyaránt ~ját viseli (6,7; 12,13) →gondviselés. - Az ÚSz-ben Jézus arra inti tanítványait, ne aggodalmaskodjanak, hiszen a mennyei Atya gondoskodik róluk (Mt 6,25-34; Lk 12,22-31); csak egyre legyen ~juk, az Isten országára, minden más (étel, ruházat stb.) miatti ~ csak a földhöz láncolja az embert (Mt 6,27-32). A világi ~ok elfojtják az emberben az Isten szavát (Mk 4,19; Mt 13,22; Lk 8,14). Vigyázni kell, nehogy elnehezedjen az ember szíve az élet ~jaiban, s készületlenül érje a halál napja (21,34). Mártának sok ~ja van az egy-szükséges helyett (10,34). A tanítványoknak még a bíróság előtt sem kell töprengeniük, mert a Szentlélek ajkukra adja, amit mondaniuk kell (Mt 10,19; Mk 13,11; Lk 12,11). Szt Pál tanítja, hogy a szüzesség osztatlan szeretete megszabadít világi ~októl (1Kor 7,32-34); ő maga viseli az összes egyh. ~ját (2Kor 11,28), és Timóteus is vállalja a filippi egyh-zal való törődést (Fil 2,20). Uígy kell a keresztényeknek (Krisztus teste tagjainak) is törődniük egymással (1Kor 12,25). A ker-eknek nem szabad semmi miatt aggódniuk, minden ~jukkal Istenhez kell fordulniuk(Fil 4,6; 1Pt 5,7).

- Az Egyh. legfőbb ~ja küldetéséből adódóan az →evangelizáció. Egyenként minden személy ~ja saját tökéletesedése érdekében az →élet továbbadásának és fönntartásának ~ja (VS 51); a lelkipásztorok, pléb-k, pp-ök és egyhm-k, a p. és az egész Egyh. ~ja a betegek (CL 53), a →család (FC 70, 77) a fejlődés (SRS 49) a →hivatásgondozás (PD 38, 41), az ifjúság (PS 13), a →közjó (CL 42), a megújulás (US 19), a missziós hivatások (RM 79), az új humanizmus kialakítása (FC 7), a világi hitoktatók (RM 73). **

BL:500. - Schütz 1993:107.