🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gorzei reform
következő 🡲

gorzei reform: bencés mozgalom a 10-12. században. - →Gorze ktorából indult ki a →clunyi reformmal egyidőben, de tőle függetlenül. Céljuk, a →benedeki regulához való visszatérés, azonos volt, de Gorze nem próbálta szövetségbe tömöríteni a ktorokat, melyek átvették reformját. A ~ másik sajátossága, hogy ktorai nem vonták ki magukat a kegyurak, a császár fönnhatósága alól. Főként ez tette lehetővé, hogy a 10-12. sz: a ~ a →német-római birodalom területén több mint 70 apátságban meghonosodott (Fulda, Gemblours, Prüm, Reichenau, Stablo, St. Maximin). A ~ a ktori fegyelemmel együtt az iskolázást is fölvirágoztatta. A szerzeteseket az aszketikus magány és a vértanúságra vágyó missziós buzgóság jellemezte. E körből jött Mo-ra Szt Adalbert is. T.Z.

LThK 1930. IV:587. - Csóka 1969:166. - Györffy 1983:178.