🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hadzsega
következő 🡲

Hadzsega Bazil (Havasmező, Máramaros vm., 1864. júl. 28.-Ungvár, 1938. márc. 16.): g.k. főesperes. - Teol. tanulm-ait Bpen kezdte, Bécsben a Szt Ágoston Koll-ban végzett és drált. 1887: pappá szent. 1892: ppi titkár, 1895: a Szt Bazil Társ. vez. tagja és jegyzője, 1897: a Nauka ruszin lap munk., 1901-03: szerk-je. 1898: a cölibátus bevezetését javasolta a K-i Egyh-ban. A G.k. Szlében 1900-01: cikkekben tiltakozott a m. lit. nyelv bevezetése és a Gör. Szert. Kat. Magyarok Orsz. Biz-a működése ellen. 1907: Ungvár-Ceholnya lelkésze. Az I. vh. idején, amikor a munkácsi és eperjesi g.k. egyhm-kben elkezdték a lat. betűk használatát, ~ a cirill betűk megtartását követelte. A trianoni béke után a kárpátaljai ukranofil irányzathoz csatlakozott, tagja lett az ukrán Proszvita-társ-nak, egyik szerk-je sajtójának, vez. tagja a Kárpátaljai Keresztény Néppártnak. ~ rendkívül termékeny író, a prédikációin kívüli 94 írásában vallási, fil., egyhtört., pol. kérdésekkel foglalkozott. - Fm: Van-e szükség papi nőtlenségre? Ungvár, 1898. - A munka és az ember. Uo., 1900. (Klny. ungvári G.k. Szle) - Lénytan - Ontológia. Uo., 1903. - A szeplőtelen fogantatás jubileumán. Uo., 1905. - Természetbölcselet és világnézet. Uo., 1909. - Írói álnevei: Censor, H. B.; Munkás. P.I.

Schem. Munkacs. 1908:40, 249. - Volosin, A.: Prelat protojerej dr. B. Hadzsega. Nauko ij Zbornik T-ba Proszveta 1938:13. - Lacko, Michael SJ: Unio Uzhorodensis. Roma, 1965:XVI. - Mayer 1977:74. - Gulyás XII:58. (†márc. 15.) - Bendász István veresmarti g.k. esp. közlése

Hadzsega Gyula (Úrmező, Máramaros vm., 1879. jan. 16.-Lemberg, 1949.): g.k. teológiai tanár. - Esztergomban, Bpen, és Bécsben tanult. 1902. XII. 14: vsz. Munkácson szent. pappá. 1904: a MTA Tört. Biz-ának javaslatára ösztöndíjjal Rómába ment, s a munkácsi ppség alapítására és a gör. egyhjog fejlődésére vonatkozóan kutatott. 1904: Sátoraljaújhelyen kp., 1906: Bécsben teol. dr., 1907: Ungváron teol. tanár, 1908-28: a szem. pref-a. 1914: a bpi egy. dr-a. 1911: tb. esp., 1924: p. kamarás. 1933: nyugalomba vonult. 1949: a szovjet hatóságok koholt vádak alapján letartóztatták, 10 é. szibériai kényszermunkára ítélték. Útközben Lembergben ismeretlen körülmények között halt meg. - Fm: Szt Márk evang-ának magyarázata. Ungvár, 1912. - Szentírási kánon és szövegtörténet tekintettel a keletiekre. Uo., 1917. - Biblikus és apologetikai művei ruszin, or., lat. és ném. nyelven. Betűjegye: -ga (Egyh. Közl.); álneve: Rusznák. H.V.K.

G.k. Szle 1906. VIII. 19. - Bendász kz. - Hetényi Varga I:489. - Gulyás XII:59. - Bendász 1994:42.