🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hahnekamp
következő 🡲

Hahnekamp György (Lajtaszentgyörgy, Sopron vm., 1843. szept. 15.-Győr, 1901. máj. 17.): rektor, kanonok. - 1865: a Pázmáneum növ-e lett. 1868. VII. 12: pappá szent. Rajkán, Sopronban kp., 1869 őszétől a győri kisszem., 1877: a nagyszem. spirituálisa, a szert-okra oktatott. 1882: a soproni Voss-árvaház ig-ja, 1889-91: a bécsi Megváltóról nev. apácák lelki ig-ja, 1891: a győri kis-, 1893: a nagyszem. rektora. 1893: tb., 1897: javadalmas knk. Egyik alapítója volt 1885: a Magyarországi Papi Imaegyesületnek, döntő szerepe volt abban, hogy 1895: a Jézus Szíve ájtatosságot ápoló egyes-hez az Euch. Társulat is csatlakozott. Fő szervezője volt az Oltáriszentséget Imádó Papi Imatársulatnak. - Fm: Szt József, a kath. egyh. védnöke. Ném-ből ford. Győr, 1878. - Menjetek Józsefhez. Ájtatossági kalauz Szt József tisztelői számára. Bp., 1885. - Winter Antal emlékezete. Uo., 1887. - Imádkozzál és dolgozzál. Ájtatossági kalauz ker. munkások számára. Uo., 1894. - Megsegít a Bold. Szűz. Uo., 1895. (Népiratkák 106.) - Az egyh. zenéről. Győr, 1895. (Klny. Dunántúli Hírl.) - Jubileumi kalauz vagyis útmutatás az 1900 é. jubileumi búcsú elnyerésére. Bp., 1900. - M. konvertiták. Uo., 1900. - Fanyó Pál: A kat. szert-ok elemei és Kat. egyhtört. dióhéjban c. népisk. tankv-eit ném-re ford. Kalocsa, 1884. - 1895-1901: A mo-i papi Imaegyesület és Eucharistia-Társulat Értes. és a kanizsai Nagy Mária Naptár 3 évf-ának szerk-je. 88

Szinnyei IV:245. (VII. 15: pappá szent!) - Egyh. Közl. 1901:21. - Örökimádás 1901:5. sz. - Schem. Jaur. 1903. - Vasárnapi Újs. 1901:21. (Nekr.) - Mohl 1933:330. Kép. (VII. 12: pappá szent.) - Bedy 1938:490.