🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Haiczl
következő 🡲

Haiczl Kálmán (Selmecbánya, Hont vm., 1866. okt. 14.-Bp., 1952. febr. 1.): plébános. - A gimn-ot Selmecen, Pozsonyban és Esztergomban, a teol-t 1887: Esztergomban végezte, 1888: gyorsírástanári okl-et szerzett, 1889. III. 22: pappá szent. Hercegprímási szertartó és levtáros, 1892. III. 23: érs. jegyző, 1893. X. 10: a bpi érs. sztszék jegyzője, 1894: a bpi egy. egyhjogi dr-rá avatta, XI. 15: garamszentbenedeki plnos. 1919: miután 4 ízben tartottak nála házkutatást, a csehszl. hatóság 6 hétig a pozsonyi fogházban, 12 hétig uo. a toloncházban fogva tartotta, s csak a pléb-ról lemondó levele aláírása árán engedték szabadon. Csernoch hgprím. lemondását nem fogadta el, IX: visszatért pléb-jára, ezért X: ismét elfogták, s 3 havi internálás után csak ismételt lemondás után szabadult. A kánonellenes eljárás ellen eredménytelenül tiltakozott a nagyszombati vikárius. 1920: ebedi, 1921. I. 9-1941: nyugdíjazásáig szőgyéni plnos. 1939: kormányfőtan. 1943: a SZIA II. o. tagjelöltje. - M: A sztszéki holttányilvánítási eljárás. Esztergom, 1894. - Lourdes tört. orvosi szempontból. Írta Boissaire. Ford. Uo., 1896. - Páduai Szt Antal. Uo., 1899. (új kiad. 1901) - Szt József amint őt az evangélium elénk állítja v. Szt József tisztelete. Magyarította Udvardy Imre. Átd. Uo., 1900. - Felfüggesztés ex informata conscientia. Bp., 1902. (Klny. Hittud. Folyóir.) - A szeplőtelen szűz Mária tiszt-e. Pozsony, 1904. - Imák és elmélkedések Szt József tiszt-ére márc. havában és egyéb alkalmakkor. 3. bőv. kiad. Esztergom, 1905. (10. átd. bőv. kiad. Bp., 1944) - Adatok a garamszentbenedi múz. létesítéséhez. Esztergom, 1911. (Benedek álnéven) - A garamszentbenedeki Szt Vér ereklye tört. Uo., 1912. (Benedek dr. álnéven) - A garamszentbenedeki apátság tört. Bp., 1913. - Érsekújvár múltjából. Érsekújvár, 1932. - Léva tört. a XVI. sz. végéig. Léva, 1932. (Klny. Bars) - Léva tört. a XVII. sz-ban. Uo., 1933. (Klny. Bars) - A kistapolcsányiak. Bp., 1934. - Kakath-Zsigerdelen Csekerdány-Párkány. Érsekújvár, 1936. - A bényi prépság tp-a. Galánta, (1937) - 20 év előtt. Egy szomorú korszakból naplótöredékek. Léva, 1939. (Klny. Bars) - Egyhtört. emlékek a cseh megszállás korából. Esztergom, 1940. - A magyarság ősi településének határai a Ny-i Felvidéken. Bp., 1943. (SZIA Tört., Jog- és Társad-tud. O. ért-ek. III. 2.) - Sárkányfalva. Uo., (1944) - Simor János róm. útinaplója. 1874. Bev. és ford. Uo., 1944. - Álnevei: Benedek; Benedek dr. T.E.

Zelliger 1893:157. - Szinnyei IV:249. - Hont vm. 1906:244. - SZIA tagajánl. 1943:5. - Schem. Strig. 1947:227; 1982:399. - Gulyás 1956:561. - Salacz 1975:138. - Gulyás XII:87.