🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hatala
következő 🡲

Hatala Alajos, Isten Anyjáról nev., Piar (Nyitra, Nyitra vm., 1817. okt. 11.-Kolpach, 1867. jún. 2.): tanár, misszionárius. - 1834. IX. 13: Trencsénben lépett a r-be, ahol 1836-38: a gimn. próbaidős tanára. 1839: Vácott a bölcs., 1841: Nyitrán és Szentgyörgyön (Pozsony vm.) a teol. hallg-ja. 1842. VIII. 17: Kalocsán pappá szent. 1843: Podolinban, 1845: Trencsénben, 1846: Léván, 1846: Kisszebenben gimn. tanár, 1847: Breznón (Zólyom vm.) hitszónok és h. plnos, 1850: Selmecbányán, 1850: Nyitrán, 1852: Tatán gimn. tanár. 1853: Szentgyörgyön tót hitszónok, 1856: hittérítő Buffalo (USA) indiánjai között. 1864: Máramarosszigeten betegeskedett, 1865-67: a kolpachi pléb. adm-a. - M: Illustr. dno Antonio Marczibányi de Pucho et Csóka dum in munus suppremi comitis include. comitatus Trenchiniensis introductus ... Nyitra, 1845. T.E.

Szinnyei IV:493. - MUL 1993:152.

Hatala Péter, zborói (Tótmegyer, Nyitra vm., 1832. febr. 17.-Marosvásárhely, 1918. febr. 12.): nyelvész, egyetemi tanár. - A gimn. alsóbb o-ait Szombathelyen, a felsőbb o-okat és a bölcs-et Pesten hallg. 1848-49: a szabharcban a világosi fegyverletételig tüzér. Fogságából szabadulva esztergomi egyhm-s kispap, a teol-t a KPI növ-eként a pesti tudegy-en végezte, 1855. III. 14: Esztergomban pappá szent. Nyergesújfalun és Hédervárott kp., 1856: teol. dr. 1857-60: Palesztinában hittérítő, 1861: Esztergomban teol. tanár, 1866. VI. 1: a pesti tudegy. hittud. karán a lelkipásztorkodástan, 1869. II. 8: az ÓSz és a héber nyelv, 1874. I. 29-1904: nyugdíjazásáig a bölcs. karon a sémi nyelvészet ny. r. tanára, 1872/73: a tudegy. rektora. - 1869-70: az I. Vatikáni Zsinat idején Rómában volt. Vsz. a p. tévedhetetlenség dogmájának elutasítása miatt 1874. XII: unit. vallásra tért. - M: Theses ex universa theologia quas in scientiarum universitate pestiensi publice defendendas suscepit. Pest, 1856. - Vezérlapok a szt földre, vagyis tapasztalásból merített tanácsok az út kezdetére, folytatására s bevégzésére, az útba eső jelesebb helyek, nevezetességek s a szt helyek leírásával a m. zarándokok kedvéért. Uo., 1857. - Az Ó- és ÚSz szentírás a Vulgata szerint ... Kiad. Riedl Szendével. Uo., 1869. - A morál viszonya a valláshoz. Rektori beszéd. Bp., 1874. - Az én hitvallásom. Uo., 1875. - Arab nyelvtan, olvasókv. és szótár, tek. a főbb sémi nyelvágakra és az élő nyelvre. Uo., 1887. - Mohamed élete és tana. Uo., 1888. - A felekezetnélküliség és a felekezeti kényszer. Uo., 1894. - Az erkölcs, a vallás és a polg. házasság. Uo., 1894. - A jogos szocializmus. Uo., 1898. - Ötven év előtt. 1848. III. 15-től Világosig. Uo., 1898. - 1867. V-1869. I: Bodnár Zsigmonddal az Egyházi Lapok havi füz., 1869. VII. 15-1872. VI. 29: Prileszky Tádéval a Szabad Egyház napilap s folytatása, 1872. VII. 2-XII. 31: gr. Csáky Gyulával a Szabad Sajtó, 1873. I. 1-III. 29: Rózsaági Antallal a Katholikus Reform hetilap szerk-je és 1873. IV. 6-VII. 30: kiadója. 88

Szinnyei IV:493. - Szentpétery 1935:529. - Hermann-Artner 1938:563. - Gulyás XII:754. - MUL 1993:152.


Hatala Erzsébet M. Irenea SZINT (Pusztadobos, Szabolcs vm., 1905. szept. 5.–Püspökszentlászló, 1989. dec. 16.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1926. VIII. 19: Esztergomban lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1932. VII. 30: uitt tette. Szegeden a sebészeti klinikán, majd a székesfehérvári kórházban ápolónő. –1950 u. Mosonmagyaróváron ápolónő. Utolsó éveit a püspökszentlászlói szoc. otthonban töltötte. r.k.