🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hegyi
következő 🡲

Hegyi, v. Zemplén vm. (Zemplínske Kopčany, Szl.): plébánia a v. egri, majd a kassai egyhm. nagymihályi esp. ker-ében. - 1795: alapították. Tp-át 1817: Nagyboldogasszony tit. sztelték. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve m., szl. - Lakói 1910: 154 r.k., 61 g.k., 5 ev., 133 ref., 26 izr., össz. 379; 1970: össz. 306, 43,5 %-a m.; 1991: össz. 228, m. 90 (39,47%); 2001: össz. 218, m. 79 (36,24%). **

KTN II:587. - Schem. Cass. 1915:147. - Gyurgyik 2002.

Hegyi Antal (Hódmezővásárhely, Csongrád vm., 1848. szept. 8.-Csongrád, 1923. júl. 9.): plébános. - A gimn-ot Hódmezővásárhelyt, a teol-t Vácott végezte, ahol a Növendékpapság Pázmány Egyletének ig-ja. 1872. VIII. 28: pappá szent. Alsónémediben, Nagykőrösön, Kecskeméten és Hódmezővásárhelyen kp., 1876: a váci papnev. int. tanulm. felügy-je s az erkölcstan és lelkipásztorkodástan h. tanára, 1879: lelki ig. 1880: gimn. h. tanár, 1882: sztszéki jegyző, egyhm. kvtáros és levtáros, 1885: ppi titkár, irodaig., s-tanfelügy. 1886: Csongrádon plnos, 1902: fölfüggesztették, az USA-ban lelkész, 1909: nyugdíjas Csongrádon. - M: Szemelvények a váci növendékpapság Pázmány Egyesületének munkáiból. 1. köt. Szerk. Vác, é.n. - Legyen világosság. Önvédelmére írta és kz. gyanánt kiadta. Bp., 1898. - Csongrádon 1892. XII. 18-1894. II. 18: a Tiszavidék hetilap fel. szerk-je, 1893. III. 19-1894. X. 21: fel. kiadója, 1894. III. 15-1897. X. 3: a Csongrádi Közlöny hetilap fel. szerk-je és kiadója. T.E.

Chobot 1917:766. - Gulyás XIII:132. - Viczián 1995:13. (164.)

Hegyi Béla, Marosvölgyi (Bp., 1937. júl. 5.-): szerkesztő, esszéíró. - 1956: éretts., 1963: állatorvosi okl-et szerzett, 1962-65: a bpi bölcs. karon és az orvostud. egy-en lélektant tanult, 1965-67: a bölcs. karon esztétikai előadásokat hallg. 1968: elvégezte a marxista esti egy. fil. szakát, 1970: az újságíró isk-t. - 1963-68: állatorvos és élelmiszerhigiénikus Miskolcon, majd pszichológus Bpen. 1968: az Új Ember b. munk., de hamarosan átlépett a Vigilia szerkesztőségébe, szorgalmazva a katolikus-marxista párbeszédet és az erőteljesebb nyitást a m. irod. fiatalabb képviselői és irányzatai felé. Újból megindította a Vigilia könyvek kiadását. 1980. VII-1984. V: a Vigilia főszerk-je. 1985: a Lapkiadó Váll. kv-kiadó osztályvez-je, fel. szerk-je. - M: A dialógus sodrában. Beszélgetések kortársainkkal. Bp., 1978. - Magunk vallomásai. Uo., 1979. - Tegnap, ma, holnap. Tanulm-ok. Uo., 1980. - Hitek és választások. Esszék. Uo., 1981. - Alkotó időszakok. Eszmék és beszélgetések. Uo., 1981. - Jelenségek és példázatok. Novellák. Uo., 1982. (Kozmosz kv-ek) - Latinovits, legenda, valóság, emlékezet. Tanulm. Uo., 1983. - Beszélgetni is nehéz. Ért. Uo., 1985. - Párbeszédek tükre. Riportok, szociográfiák. Uo., 1986. - Kimondva is kimondatlanul. Esszék. Uo., 1986. - Hivatások, talentumok. Kat-ok itthon és külf-ön. Uo., 1987. S.F.

Fazekas 1989:171.

Hegyi Ferenc, Szt Lászlóról nev., Piar (Felsőgalla, Komárom vm., 1912. máj. 11.-Bp., 1983. dec. 3.): tanár. - 1932. VIII. 27: lépett a r-be, 1936. IX. 8: ünn. fog-at tett. 1938. VI. 12: pappá szent., m-ném. szakos és keresk. isk. tanári okl-et szerzett, 1939: drált. 1939. IX-1948. VI: a r. debreceni gimn-ának tanára, a keresk. isk. ig-ja. - M: Pálóczi Horváth Ádám. Debrecen, 1939. (Palaestra Calasanctiana 30.) T.E.

Schem. Piar. 1943/44:59. - Gulyás XIII:138.

Hegyi György (Palotás, Nógrád vm., 1930. ápr. 24.-Bécs, Au., 2005. febr. 23.): lelkész. - A gimn-ot Vácott, a teol-t a KPI növ-eként Bpen végezte. 1955. VI. 19: Vácott sztelték pappá. XI: Tiszakécskén, Kunadacson kp., 1957: Kunpeszéren kihelyezett lelkész. 1972: Belgiumba emigrált, s kapott pol. menedékjogot. XII: hollandiai m. lelkész. 1981. XII: Au-ba költözött, Spittal an den Drauban a Szolgálat kiadója lett. 1982: a karintiai m-ok papja, 1986. V: a bécsi m. lelkész. 1994. I: érs. tanácsos. s.k.

VEA:306. - Nagy II:42.

Hegyi János, SJ (Győr, Győr vm., 1920. ápr. 14.-): tartományfőnök. - 1946: Rómában a Gregoriana egy. hallg-ja. 1955: Lővenben fil-ból drált és pappá szent. 1959: a pullachi (NSZK) Berchmann Koll. tanára. 1977-86: a külf. m. jezsuiták tartfőn-e. Aquinói Szt Tamás fil-jával foglalkozik. - 1952: a Karácsonyi Harangok társszerk-je és -kiadója. - M: Die Bedeutung des Seins bei den klassischen Kommentatoren des heiligen Thomas von Aquin, Capreolus, Silvester von Ferrara, Cajetan. Pullach bei München, 1959. T.E.

Prominent Hungarians 1966:136; 1973:179; 1979:541. - Mildschütz 1977. - Bölöny 1982:144. - Nagy II:42.

Hegyi Kapisztrán János Gábor, OCist (Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 1904. febr. 22.-): igazgató. - 1921. VIII. 14: lépett a r-be. 1926. IX. 8: pappá szent. Egerben lett tanár. 1928: jegyző, 1931: apáti titkár Zircen. 1937: Rómában tanulmányúton, 1938: Bpen tanár. 1943-50: Egerben prior és ig. **

Schem. Cist. 1942:255.

Hegyi László (Szekszárd, Tolna vm., 1917. jan. 1.-Pécs, 1995. okt. 28.): teológiai tanár. - A teol-t 1940: a KPI pécsi egyhm-s kispapjaként Bpen végezte, pappá szent., teol. dr. 1941-43: Rómában tanult tovább. Dunaföldváron, 1944: Nagynyárádon kp., 1945: Szekszárdon hittanár, 1947: Pécsett szegyh. kp. 1958: Győrött teol. tanár, 1961: pécs-belvárosi kp. 1978: sztszéki bíró, 1979: sztszéki ügyész. - M: Az egyh. ének kezdetei. Az első három század egyh. zenéje. Bp., 1941. T.E.

Schem. Qu. 1981:272. - Gulyás XIII:148.

Hegyi Márton, SJ (Hódmezővásárhely, Csongrád vm., 1932.-): egyetemi tanár. - A New York-i kat. University Fordham előadója, biológus. - Írói neve: Martin Aloysius Hegyi. 88

Bölöny 1982:144. - Nagy II:42.

Hegyi Péter József, OFM (Szentlélek, Udvarhely vm., 1907. jún. 23.-Portage, Pa., USA, 1967.): plébános. - 1923. IX. 11: lépett a stefanita rtart-ba, 1929. VII. 27: ünn. fog-at tett, pappá szent. 1943: Szamosújváron házfőn. 1944?: a portage-i Ker. Szt János-tp., 1948. V-1961: Youngstownban (Oh.) a M-ok Nagyasszonya-tp. plnosa. 1950. IV. 23: új tp-ot szentelt. 1961: Baberton, utóbb ismét a portage-i Ker. Szt János-tp. plnosa. 88

György 1930:606. - Pilinyi 1943:251. - Török 1978:258.


Hegyi Kapisztrán János Gábor OCist (Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 1904. febr. 22.–Győr, 1992. márc. 6.): igazgató, cserkészvezető. Lásd MKL IV:727. – Szülei 1912: Bpre költöztek, a budai ciszt gimn. éretts., 1921. VIII. 14: lépett a r-be. 1926. VI. 26: szerz. fog. tett, IX. 8: pappá szent. és a PPTud.egy. tört.-lat. szakos középisk. tanári okl. szerzett és drált. 1926: Egerben gimn. tanár. Zircen 1928: jegyző, 1931: apáti titkár. 1937: Rómában tanulmányúton, 1938–43: Bpen tanár. 1943–50: Egerben prior és ig. 1958: Hajdúszoboszlón, 1960: Zaránkon (Heves m.) kisegítő lelkész. 1962–92: a pannonhalmi szociális otthon lakója. – A bpi 25. sz. Szt Imre cserkészcsapat alapító tagja és rajparancsnoka. 1926: a Megyeri Nagytáborban csapatparancsnok. 1929: részt vett III. (angliai) és 1933. VIII. 1–15: a IV. →gödöllői dzsemborin. 1935: az USA- ban járt m. küldöttség tagja.1948-ig cserkészparancsnok. – M: A ciszt. egri Szt Bernát gimn. évkve az 1942/43–1945/46. isk. évről. 4 füz. Szerk. Eger, 1943–1945. – A ciszt. r. egri Szt Bernát gimn. és ált. isk. évkve az 1946/47–1947/48. isk. évről. 2 füz.Uo., 1947–1948. 88–Bo.J.–Fe.Má.

Jámbor 1942:131. – Schem. Cist. 1942:255., 1947/48: 45. – Értesítők. III:7186–91. – Diós 1999:73. (3910.)