🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hell
következő 🡲

Hell Miksa, SJ (Selmecbánya, Hont vm., 1720. máj. 15.-Bécs, 1792. ápr. 14.): egyetemi tanár, csillagász. - 1738: lépett a rendbe, 1751: pappá szentelték. Tanár a lőcsei gimn-ban, majd a kolozsvári akad-n. 1755-92: a bécsi egy. csillagvizsgáló ig-ja s a bécsi egy. tanára. Korának nemzetközi hírű csillagásza. Kolozsvári tanársága idején számos korszerű mat. tankv-et adott közre, ekkor a tört-tud. problémái is foglalkoztatták. Anonymus alapján az Árpád-kori Mo. földr-át is megírta. Számos tud. közleménye jelent meg különféle fiz. kérdésekről (pl. a mágnesességről, mesterséges mágnesek készítéséről és gyakorlati alkalmazásáról). Legjelentősebb kutatásai a csillagászattal kapcsolatosak. 1757-93: adatta ki Bécsben az Ephemerides Astronomicae c., nagy nemzetk. tekintélyre szert tett csillagászati szakfolyóiratot. Ebben 1761: tanulmányt írt az ez évben lezajlott Vénusz-átvonulásról. Ennek köszönhetően a dán kir. megbízásából rendtársával, →Sajnovics János nyelvtudóssal a norvégiai Vardö szg-re utazott, hogy 1769. VI: szemrevételezzék a Vénusz átvonulását a Nap előtt. E megfigyelés alapján számította ki először helyesen a Nap-Föld távolságot. ~t - csillagászati kutatásai és sűrűn közölt vizsgálati eredményei alapján - számos tud. társ. választotta tagjául, így a párizsi, a göttingai, a stockholmi, a bolognai, a trondheimi akad. A hazai, okt. célokat is szolgáló csillagvizsgálók ~ tervei alapján épültek fel a 18. sz. közepén (az egri, a kolozsvári, a gyulafehérvári, az 1870-es évek végén a budai), e helyeken a műszerek és a szakkv-ek nagy részét is ő szerezte be. Megbízták a bécsi Tud. Akad. megszervezésével is. - Fm: Adiumentum memoriae, manuale chronologico-genealogico-historico. Bécs, 1750. - Elementa algebrae. Bécs, 1755. - Elementa mathematicae. Kolozsvár, 1755. - Elementa arithmeticae, numericae et literalis. Uo., 1755. - Exercitationum mathematicarum. Uo., 1755. - Kurzer Unterricht der Oster-Feyer für den ungelehrten gemeinden Mann. Bécs, 1760. - Observatio transitus Veneris. Uo., 1770. - De parallaxi Solis. Uo., 1772. - Methodus astronomica. Uo., 1774. - Beyträge zur praktischen Astronomie. 1-4. köt. Boroszló, 1791-94. - Tabula geographica Ungariae veteris. Pest, 1801. M.I.

Szinnyei IV:659. - Pinzger Ferenc: ~ és Sajnovics vardői útja. Kalocsa, 1912. - Velics III:14. - Pinzger Ferenc: ~ emlékezete. Bp., 1927. - Kisbán Emil: ~, a m. csillagász. Bp., 1942. - Zétényi Endre: ~ csillagász. Eger, 1970. - MItB I:532.