🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Herzan
következő 🡲

Herzan Ferenc, harrasi, gr. (Prága, Cseho., 1735. ápr. 4.-Bécs, 1804. jún. 2.): megyéspüspök, bíboros. - A középisk-t szülővárosában, a teol-t Rómában végezte, 1758. II. 18: pappá szent. Prágai knk., majd pármai követ és a →Rota Romana Törvényszék bírája. 1779. VII. 12: bíb., Mária Terézia és II. József róm. ügyvivője. 1782: részt vett VI. Pius bécsi tárgyalásain. 1790-től min. rangban diplomata. Napóleon elől 1796: Grácba, majd Szombathelyre menekült. 1799. IX. 6: kinev., 1800. V. 12: megerősített szombathelyi pp. 1799-1800: részt vett a velencei konklávén, ahol VII. Piust választották p-vá. 1800. XI. 11: foglalta el ppi székét Szombathelyen. Sokat betegeskedett, gyakran Bécsben tartózkodott, de igyekezett meglátogatni egyhm-jének pléb-it. Látogatásai alkalmával a papság, a gyermekek és a szegények iránt közvetlen és segítőkész volt. Gyűjt-éből az egyhm-re kvtárat és több műkincset hagyott. Szombathelyen temették el. - Széke 1805: üres, utóda 1806. VI. 17: Somogy Lipót Márton. S.F.

Gams 1873:378. (2.) - Schem. Sab. 1874:6; 1929; 1972:15. (*ápr. 5.) - Szinnyei IV:814. (*ápr. 5; †jan. 1.) - Géfin I:163; II:190; III:142. Kép. - A szombathelyi egyházm. tört. /1777 - 1935/ Szerk. Géfin Gyula. 1. köt. Szombathely, 1929.

- MÉL I:714. (*ápr. 5; †jan. 1.)