🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hindy
következő 🡲

Hindy Mihály, Kalazanci Szt Józsefről nev., nagy- és kishindi, Piar (Léva, Bars vm., 1807. nov. 9.-Vác, 1870. dec. 20.): tanár. - 1826. X. 9: Trencsénben lépett a r-be. Vácott 1830. VIII. 27: egyszerű fog-at tett. 1828: Trencsénben, 1829: Korponán tanított. 1830: Nyitrán, 1831: Szentgyörgyön teol. 1832. VIII. 21: pappá szent. 1833: Selmecbányán, 1839: Podolinban, 1842: Sátoraljaújhelyen, 1845: Veszprémben, 1847: Pesten tanított. 1850: Sátoraljaújhelyt rektor, 1859: Pesten, 1866: Vácott lat. és m. nyelvtanár. - M: Pietatis documentum... (vers) Sárospatak, 1841. - Marich Dávid úrnak tiszteletére. (vers) Székesfehérvár, 1845. - Római régiségtan. Pest, 1849. - Kéziszótár...Vergilius műveihez. Uo., 1863. - Kéziszótár... Sallustius... műveihez. Uo., 1865. - Virgilii Maronis Aeneidos libri. I-VI. Lat-m. szótárral. Uo., 1869. K.I.

Szinnyei IV:885.

Hindy Zoltán, nagy és kishindi (Bp., 1880. máj. 17.-Bp., 1951. máj. 8.): ügyvéd. - A gimn-ot és a jogot Bpen végezte, joghallgatóként diákvezér, 1900-13: a Corda Fratres nemzetk. diákszöv. közp. irodájának főtitkára, utóbb a m. osztály tb. elnöke. 1906: ügyvédi okl-et szerzett. 1903-17: a bp-vidéki pénzügyi igazg. számtisztje, a bpi kataszteri helyszínelési felügyelőség titkára. 1917-18: időközi választáson a Nemz. Munkapárt programjával Esztergom ogy. képviselője, de hamarosan átlépett a 48-as Alkotmánypártba. 1918: Bpen ügyvédi irodát nyitott, bűnügyek és sajtóperekben tűnt ki (1926: frankper, 1923: bombamerénylet az Erzsébetvárosi Körben, Szekfű-Gálócsy-per). 1928: az Orsz. Társad-biztosítási Int. jogügyi ig-ja, 1932: vezérig-h., 1935: a Magánalkalmazottak Biztosító Int-e vezérig-ja s a jogi főo. vez-je. 1943/44: a József Nádor Műszaki és Gazd-tud. Egy. Közg. Karán a társad-biztosítási jog és gyakorlat meghívott előadója. Éveken át az Orsz. Kat. Szöv., majd a Középponti Kat. Kör ig-ja és tb. elnöke, az Orsz. Pázmány Egyes., az Ált. Egyetemi Segítő Egyes. és az Egyetemek Kórház Egyes. alelnöke, a Pátria M. Írók, Hírlapírók és Művészek Klubja elnöke. - 1919. IV. 19-VIII. 3: és 1945-től (ismeretlen ideig) pol. fogoly. - M: Programbeszéde... Pécs, 1917. - Beszéde... a közszolg. alkalmazottak háborús segítéséről szóló törv-javaslathoz. Uo., 1917. - Részletek a m. sajtójogból. Bp., 1941. (Orsz. M. Sajtókamara Kvtára 5.) - Miért vagyunk biztosítva a MABI-nál? - A MABI orvosi szolgálata. Rádióelőadások. Uo., 1942. - Jogászhivatás. Uo., 1942. - A korszellem. Uo., 1943. (A Középponti Kat. Kör kiadványai 1.) - A MABI székháza. Többekkel. Uo., 1944. - Az Egyetemi Lapoknak 1902. II. 2-III. 15: főszerk-je és kiadója, 1904. III. 5-VII. 24: főmunk., 1907. XI. 16-1908. XI. 15: és 1909. III. 15-1913. IV. 15: szerk-je, 1911-15: a Szövetségi Értesítő, Katolikus Közlöny szerk-je. T.E.

M. társad. lex. 1930:229. - Karczag 1932:556. - Sziklay 1932:297. - Ki kicsoda? 1936:327. - Ker. m. közél. alm. I:388. - MÉL I:724. - Viczián 1978:11. (27.) - Gulyás XIII:665.