🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hornig
következő 🡲

Hornig Károly, hornburgi, br. (Pest, Pest vm., 1840. aug. 10.-Veszprém, 1917. febr. 9.): megyéspüspök, bíboros. - Sziléziai eredetű családból származott, apja H. Antal mérnök. A gimn-ot Bécsben, Budán és Nagyszombatban, a teol-t 1858: a KPI-ben hallg. 1862. XII. 10: pappá szent., s az Augustineumban tanult tovább. 1866. XI. 15: a KPI pref-a, 1869. XI. 25: teol. dr. 1870. X. 31: a hittud. karon a biblikum ny. r. tanára. 1878. VII. 1: esztergomi knk. és prím. irodaig. 1874/75: és 1877/78: a hittud. kar dékánja. 1882. X. 17: a VKM o-tanácsosa, XII. 23: babócsai c. apát. 1883. II. 9: szkardonai cpp. 1884: ~ fogalmazta meg a VKM-rendeletet a nemkat. gyermekek kereszteléséről. 1888. IV. 17: veszprémi mpp. XIII. Leó VI. 1: megerősítette. Veszprémben Simor János hgprím. IX. 8: pp-ké szent. 1890: fölhívta Csáky Albin kultuszminisztert, ne adja ki az egyhpol. harcot elindító „elkeresztelési” rendeletet. 1898: v.b.t.t. X. Pius 1912. XII. 2: bíb-sá tette, a veszprémi pp-ök közül elsőként; XII. 9: a MTA ig. tagja. 1915: a SZIA I. o-a alapító tagja. Tp-okat és isk-kat épített, rendezte a papság és a tanítók fizetését, restauráltatta a szegyh-at. Átrendezte az esp. ker-ek beosztását, s megújította a papnev-t. Jövedelmeiből több mint fél millió Ft-ot segélyezésre költött. Utolsó közéleti tette 1916. XII. 30: →Zita kirné megkoronázása volt. - 1872. X. 9-XI. 7: a Magyar Állam, 1873. I. 1-1878. VIII. 13: a Religio, 1874. VII-1875. VI: az Irodalmi Értes. fel. szerk-je. A Magyar Kultúra indításakor 1 é. nyomdaköltséget vállalt. Kiadatta: Monumenta Romana Episcopatus Wesprimiensis. 1-4. köt. Bp., 1896. - Békefy Remig: A Balaton környékének egyházai és várai a kk-ban. H.n., 1907. - Lukcsics József: Bibliographia Dioecesis Wesprimiensis. 1909. - Utóda a szkardonai c-en (mely 1888-89: betöltetlen) 1890. VII. 29: Knauz Nándor, Veszprémben 1917. V. 16: Rott Ferdinánd.  T.E.

Zelliger 1893:176. - Kollányi 1900:508. - Szinnyei IV:1100. - Schem. Vesp. 1916:XXIV. (87.); 1975:67. - Pfeiffer 1987:28.