🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Horthy
következő 🡲

Horthy István, nagybányai vitéz (Pola, Isztria, 1904. dec. 9.–Ilovszkoje, SZU., 1942. aug. 20.): gépészmérnök, kormányzóhelyettes. – Ref. →Horthy Miklós kormányzó és Purgly Magdolna fia. A középisk. Bécsben és Badenben végezte, az I. vh. idején Fiumében tengerésztisztnek készült, de az 1918. XI: összeomlás miatt tanulmányait nem fejezhette be. 1922: Bpen éretts. 1922–28: a József műegy. hallg., motorkerékpár versenyző és sportrepülő. 1926: önkéntes katona, 1927–: képesített pilóta, vadász század hadnagya. 1928: gépészmérnöki okl. szerzett. A csepeli Weiss Manfréd gyár több részlegében gyakornok, 1929–30: az USA-ban a Ford Művek detroiti és dearburni üzemeiben a gépkocsi és vasúti kocsi gyártást tanulmányozta. Hazatérve 1930. XI: a MÁVAG mérnöke, egy mérnöki csoporttal a híres 424-es gőzmodony egyik tervezője. Piacszerző úton sportrepülőjével az indiai Bombay-be repült, mely világszerte sajtóvisszhangot keltett. 1937. VI: ig., 1938: tanácsos (h.vezérig.) a keresk. részleg irányítója. 1938: a M. Aero Szöv. elnöke, 1939. X.–1940. V. 24: vezérig. 1940. IV. 27: feleségül vette Edelsheim-Gyulai Ilona (1918–) grnőt. 1940. VI.1: a MÁV elnök-igazgatója; XI–: től a Felsőház tagja, a Horthy Miklós Repülőalap elnöke. 1941. VII. 4: c. államtitkár. 1942. II. 19: az ogy. mindkét háza egyhangúlag kormányzóhelyettessé választotta, mellyel jogi szempontból különleges intézmény jött létre, amely nem tartalmazta az elsőszülöttségi vagy családi öröklés jogát. V. 1.–: önkéntes tartalékos főhadnagy a szovjet hadszíntéren. A Don melletti hídfőcsaták idején, VIII. 20: búcsúbevetésén Re-2000 típusú Héja vadászgépével lezuhant. Nem bizonyított, hogy a repülőgép hibája, v. merénylet okozta-e halálát. XI. 7: emlékét törv-be iktatták. – 1919. végén a budai 11. sz. Bocskai cserkészcsapat tagja. Részt vett a csapat Duna–Sió–Balaton vízi mozgótáborában, ahol az első csónakot vezette. 1931: a 13. sz. Ezermester csapatban a vitorlázó cserkészek vez-je. 1932: cserkésztiszti vizsgát tett, 1933. VIII. 1–15: a IV. →gödöllői dzsembori repülőtáborának vez-je. 1940: a →Magyar Cserkészszövetség közgyűlése tb. társelnöknek választotta. 1941. VIII: az ifj. gazd. irányú nevelése érdekében diákkaptárnál bevált szövetkezeti módszerek meghonosítását javasolta a leventeintézményeknél; eredménye lett a „Levente-Szövetkezet”. 1942: fővédnökségével indították az orsz. gyűjtést a Darányi Diákház építésére, mely a tervek szerint Közép-Európa legnagyobbra diákotthona lett volna. – A M. Touring Club aleln., majd eln., 1928-29: Horthy Jenővel (1877–) és Kittenberger Kálmánnal (1881–1958) Ugandában és Belga-Kongóban vadászgatott. 1942. X. 23: a Diákkaptár Szövetséget, a MÁVAG-ot az újpesti szúnyogszieti (népszigeti) folyamőr laktanyát, XI. 7: a kassai Repülőakadémiát ~ról nevezték el. – M: A MÁV vasúti és gépkocsi üzemének teljesítménye 1940-ben. Bp., 1941. (Klny. Vasúti és Közlekedési Közlöny) – A Műegy. mérnök- és gépészmérnök hallg. humoros évkve a Vicinális Dugóhúzó 1925: főszerk. 88–Bo.J.–Fe.Má.

M. társ. lex. 1930. – Strazimir 1930. – Ki kicsoda? [1937] – Új Idők lex. XIII. – Ker. m. közél. alm. 1940. I:400. – Esti Mo. 1942. VIII. 21–VIII. 28. Képekkel. és az összes m. napilap – H. Kiss Géza: ~ emlékezete. Debrecen, 1942. – Jánosy István: vitéz ~ a repülő. Bp., [1942]. – László Dezső: Nem az én gondolataim, a ti gondolataitok. Gyászbeszéd. Kolozsvár, 1942. – Rajcsányi László: ~ album. Bp., 1942. – Ref. Jogakad. évkve. Kecskemét, 1942. (Dezső Gyula: A m. Ikarusz) – Rettegi János: Versek ~ halálára. Miskolc, 1942. – Diószeghy Miklós: ~ élete és halála. Bp., 1943. – ~ élete és a m. közlekedés. Írták : Algyai Pál, Bártfay Gusztáv stb. Szerk. Wulff Olaf és Maléter Jenő. Bp. 1943, (M. Közlekedési Szle 1943. Klny.) – Műegy. névj. 1943: 27. (398.) – Emlékeztető a Hármaskörösön létesített vitéz nagybányai Horthy István-vízlépcső 1942. évi X. 15-én történt üzembehelyezéséről. Bp., 1943. – ~ 1904–1942. Szerk. Erdődi Mihály. Bp., 1943. – ~ a M. Touring Club életében. (Kivonat Kircknopf Ernő főtitkár évi jelenetéséből) Bp., 1943. – Viczián 1978:648. – Horthy István repülő főhadnagy tragikus halála. Farkas György harctéri naplója: szemtanúk és visszaemlékezők írásai. 50 éve történt... Összeáll. Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona. Szerk. Antal László. Bp., 1992. (2. kiad. 2001) – Gulyás XIV:213. – Edelsheim Gyulai Ilona, Horthy Istvánné: Becsület és kötelesség. 1–2. köt. Szerk. Ocsovai Gábor. Vál. Stemlerné Balog Ilona. Bp., 2000–2001. (új lny 2002–2003)