🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hoss
következő 🡲

Hoss József (Újnéppuszta, Zala vm., 1881. szept. 22.-Somogyszentpál, 1969. jan. 18.): kanonok. - Nagykanizsán, Veszprémben, Bpen tanult. Vsz. Veszprémben 1906. VI. 30: szent. pappá. Zalaszántón kp., majd az Augustineum növ-e, 1908. VII. 14: teol. dr. Berzencén kp., 1909: a veszprémi szem. lelki ig-ja, 1915: dogmatika tanára és zsin. vizsgáló, 1919: hittanár az angolkisasszonyok int-ében, 1923: kaposvári plnos, ahol az →Egri Norma szerint megszervezte a szegénygondozást, Szt Erzsébet Otthont létesítettek hívei. 1924: jásdi c. apát, 1935: veszprémi knk., szegyh. főesp., hantai prép. és az Egyhm. Hiv. ig-ja, 1938: az AC egyhm. ig-ja, 1939-44: a M. Élet Pártja programjával Veszprém vm. ogy. képviselője. 1939. XI. 17: a bpi egy. hittud. karának bekebelezett dr-a. 1945. VII. 20: ált. ppi helynök és nagyprép., 1946: ismét ppi helynök, 1949. IV. 19: kápt. és ppi helynök. 1951. VI. 29: tisztségeiről lemondott, és Somogyszentpálra költözött. - M: A kaposvári pléb-k egyhközs-einek imái és énekei. Boldizsár J. Zoltánnal. 2. kiad. Kaposvár, 1933. - A kaposvári Nagyboldogasszony-pléb. gazd. helyzetének jogi alakulása. (Kz. gyanánt) Veszprém, 1936. - A kaposvári pléb. tört. Uo., 1948. - Somogyszentpál néprajza az 1700-as évek elejétől az 1950-es évekig. Kz. (Veszprémi kápt. levtár: Kz. 2. sz.) - A Veszprémi Hírlapnak 1913. III. 23-1919. I. 12: és 1919. VIII. 10-1920. II. 28: fel. szerk-je, 1920. III. 4-1922. XI. 26: főszerk-je volt. T.E.

Ogy. alm. 1939:196. Arck. - Schem. Vesp. 1938:195. - Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:247. - Pfeiffer 1987:104.