🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hradszky
következő 🡲

Hradszky József (Krompach, Szepes vm., 1827. febr. 20.-Szepeshely, 1904. nov. 6.): kanonok. - A fil-t Rozsnyón, a teol-t Szepesváralján végezte. 1850. III. 27: Rozsnyón pappá szent. Turdossinban, Liptószentmiklóson kp., majd h. plnos, később Szepesváralján kp. 1855: lelkész, 1861: plnos Izsákfalván, 1876: Szepesváralja lelkésze, 1891: Igló plnosa. 1893: szepesi knk. -1861-től méhészeti, 1874-től történelmi cikkei jelentek meg. - Fm: A gyakorlati méhészet rövid vázlata. Pest, 1861. - Vándorlások a Szepességben. Igló, 1884. - Marcell-vár és Márkus-vár a Szepességen. Lőcse, 1885. - Szepes vm. helységnevei. Uo., 1887. - Szepes vm. a mohácsi vész előtt. Szepesváralja, 1888. - A XXIV kir. plnos testvérülete és a reformáció. Miskolc, 1895. - A X lándzsások széke v. az egykori „kis vármegye” tört. H.é.n. - Initia progressus ac praesens status capituli ad S. Martinum E. G. de Monte Scepusic... Szepesváralja, 1902. 88

Szinnyei IV:1366. (*febr. 20.) - Schem. Scep. 1902:162. (1893: knk.); 1904:162. (1893: knk.); 1905:142. - Egyh. Közl. 1904:46. sz. - Vasárnapi Újs. 1904:47. sz. (Nekr.) - Gulyás XIV:631. - Révai X:338.