🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hudyma
következő 🡲

Hudyma Emil (Komját, Nyitra vm., 1876. nov. 13.-Bp.?, 1950. júl. 31.): pap, gimnáziumi tanár. - 1894: az esztergomi bencés gimn-ban éretts., a KPI-ben teol-t, a bpi tudegy-en termrajz-vegytan szakot végzett. 1899. VI. 27: pappá szent. 1898-1914: a nagyszombati érs. gimn. tanára, 1915: ig-ja, 1920-33: a bpi érs. gimn. tanára, 1934: tb. knk., 1945-49(?): a Postás Alapítványi Kórház lelkésze. - M: A virágok és rovarok kölcsönösségének titkai. Nagyszombat, 1901. - A méh ösztöne és a Teremtő. Uo., 1904. - Nagyszombati érs. gimn. értes. (1908/09: A nagyszombati érs. főgimn. „Természettudományi Kör”-ének 1908/09 é. működése) - Az élet problémái. Bp., 1912. - Az anyag és az élet bölcselete. Többekkel. Uo., 1937. (Szt Tamás kvtár 2.) - 1909. I. 17-1911. V. 14: a Nagyszombati Hetilap, 1914-18: az István bácsi naptára az 1915 ... 1918. évre szerk-je. 88

Kalmár 1907:136; 1910:158. - Schem. Strig. 1917:330; 1947:231. - Balogh 1939:31. - Tóth 1948:16. - Gulyás XIV:694. - Diós 1995:83.