🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hummer
következő 🡲

Hummer Nándor (Felsőesztergály, Nógrád vm., 1856. jan. 19.-Bp., 1910. ápr. 21.): középiskolai tanár, a SZIT titkára. - A középisk-t Selmecbányán, Vácott és Esztergomban 1874: végezte. A bpi egy-en 1878: tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett. 1877: a nagybecskereki főgimn-ban, 1879: a bpi gyakorló gimn-ban, 1882: az V. ker. kir. kat. főgimn-ban tanított. 1886-99: a SZIT titkára. - M: Tanulm-ok a humanismus korából. Bp., 1894. - A kerség nyomai hazánk mai területén a honfoglalás előtt. Uo., 1894. - A szláv kerség hazánk mai ter-én a honfoglalás előtt. Uo., 1896. - A SZIT rövid tört. Uo., 1896. - A Szentlélekről nev. dienesmonostori prépság. Uo., 1897. - Álneve: Esztergályi (P. Napló, 1880-95); betűjegye: H.N. (Kat. Szle, 1896) T.E.

Szinnyei IV:1403. - Pallas IX:466. - Kat. Mo. 1902. I:536. Kép. - Alkotmány 1910:95. sz. - Az Újság 1910. IV. 22. - Népnev. 1910:148. - Gulyás 1956:568. - Gulyás XIV:710.

Divalddal bővítve: