🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Huszti
következő 🡲

Huszti József (Zalabér, Zala vm., 1887. okt. 10.-Bp., 1954. jan. 3.): klasszika-filológus, egyetemi tanár. - A középisk-t Bpen, Keszthelyen és Egerben végezte, egy. hallg-ként az Eötvös Koll. tagja; Münchenben, Bécsben és Párizsban képezte magát tovább. 1911: tanári és bölcs. dri okl-et szerzett, s a bpi érs. kat. főgimn. tanára, 1915: a Tanárképző Int., 1918: az Eötvös Koll. tanára. 1921: a bpi egy. mtanárrá képesítette, 1923. VIII. 14: vendégprof. a róm. Coll. Hungaricumban. 1923-29: tanszékvez., 1930/31: dékán, 1931/32: prodékán. 1934. I. 16: a bpi egy-en a lat. nyelvészet ny. r. tanára, 1948: nyugdíjazták. - 1922. V. 11: a MTA l., 1939. V. 12: r., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja, 1938: a SZIA III. o-a tagjává választotta. 1923-44: az Apponyi Koll. min. biztosa s az Orsz. Polg. Isk. Tanárképző Biz. elnöke, a Kat. Tanügyi Biz. másodelnöke, az Orsz. Kézimunka-tanári Vizsgáló Biz-nak, 1934-44: a Parthenon Egyes-nek, 1935-44: a Philológiai Társ-nak eln-e, 1943-ig az Orsz. Közokt. Tanács üv. elnöke. - A mo-i humanizmus tört-ével és összehasonlító lat. irodtört-tel foglalkozott. - M: Marcus Aurelius róm. cs. elmélkedései. Ford. Bp., 1923. - Platonista törekvések Mátyás kir. udvarában. Pécs, 1925. - Callimachus Experiens költeményei Mátyás kir-hoz. Bp., 1927. - Captivi. Írta T. Maccus Plautus. Bev. és magyarázattal ellátta. Uo., 1928. - Janus Pannonius és Anjou René (nápolyi kir.). Pécs, 1929. - Szemelvények ifj. Plinius leveleiből. Ford. Uo., 1930. - Janus Pannonius. Uo., 1931. - Hegedűs István r. tag emlékezete. Bp., 1932. - Humanista kézirati tanulm-ok. Szeged, 1934. - A római irod. tört. Ezüstkor. 1933/34. és 1934/35. tanévben tartott előadásai alapján kiad. Faludi Szilárd. 1-2. köt. Bp., 1934. - A bölcs. kar és a tanárképzés reformja. Uo, 1938. - La litterature dell' età Augusten negli studi ungheresi. Roma, 1938. - Lat. chrestomatica. A gimn. és leánygimn. 5-8. o. sz. Bp., 1940. - Gr. Klebelsberg Kuno életműve. Uo., 1942. - Szerk. 1917. IX-1919. II: a bpi Juventus c. lapot, 1926-tól a Bibliotheca Discipulorum tankv-sorozat 38 lat., 1930-31: 4 gör. nyelvű köt-ét, 1939-43: az Értekezések a mo-i latinság köréből 10 füzetét. 1925: A klassz–fil. kézikv-e, 1935-48: az EPhK társszerk-je. Munk. volt a Világirod. lex-nak (Bp., 1930-33), a Ped. lex-nak (Uo., 1933-34) és a Révai kétköt-es lex-nak (Uo., 1947). 88

MTA tagajánl. 1922; 1938. - Akad. Értes. 1923:132; 1941:154. - Ki kicsoda? 1936:351. - SZIA tagajánl. 1938:14. - Kemény 1942:442. - MIL I:485. - MÉL I:765. - Antik Tanulm. 1954:1. (Moravcsik Gyula) - Szegedi egy. alm. 1971:78. Arck. - MTA tagjai 1975:119. - Gulyás XIV:813.