🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Huttkay
következő 🡲

Huttkay Lipót (Pest, 1868. dec. 1.-Bp., 1936.): jogakadémiai tanár. - A középisk-t Kassán, Szombathelyen és Egerben végezte, 1886: egri papnöv. 1892: mint 4. é. teol. a Növendékpapok M. Egyh-irod. Isk-jának elnöke. 1892: pappá szent., Keresztespüspökin kp., 1894: Miskolcon, 1895-99: Egerben hitokt. s az érs. líceum hitszónoka, a jogakad. rk., 1902: r. tanára. 1914. I. 19: nyugdíjazták, ekkor Bp-re költözött. - 1915: a SZIA II. o-a alapító tagja. - 1919: elhagyta az egyh. r-et s az Egyh-at, 1922. II. 27: a SZIA törölte tagjai sorából. - M: Könny és mosoly. Rajzok és elb-ek. Miskolc, 1894. - Pázmány Péter m. irod. szempontból. Eger, 1897. - Samassa, a politikus. Uo., 1898. - A nő társad-unkban és az örök ember. Uo., 1899. - Sankovics Ignác teol. tanár emlékezete. Uo., 1904. - Mikes Kelemen töröko-i levelei. Kiad. Uo., 1905. - Oltárbeszéd. Uo., 1907. - A szellem egyéniségéről példában. Uo., 1908. - Tárkányi élete, kisebb művei és Bibliaford-ai. Uo., 1909. - Tisza István. Bp., 1915. - Napoleon Bonaparte emlékiratai. S.a.r. Uo., 1915. - Festrede... Ünnepi beszéd. Uo., 1916. - Közjogi botrányok. Uo., 1919. - 1920. VI. 20-XII. 25: Bpen Az Invalidus c. hadirokkant hetilap fel. szerk-je és kiadója. - Álneve és betűjegye: H.L. (egri Irod. Szle, 1890); Lantos (Borsodm. Lapok, 1897-1902). 88

Koncz 1892:108. - Szinnyei IV:1479. - Egri érs. joglyceum évkv-e 1914:42. - Ország–Világ 1915:393. Arck. - SZIA Értes. 1920:77. - Kemény 1942:442. - Gulyás 1956:569. - Gulyás XIV:826. - Schem. Agr. 1918:162.

y: két ponttal!