🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hutyra
következő 🡲

Hutyra Ferenc András, 1918-tól szepeshelyi (Szepeshely, Szepes vm., 1860. szept. 6.-Bp., 1934. dec. 20.): orvos, állatorvos, egyetemi tanár. - A középisk-t Znióváralján, Egerben és Lőcsén végezte, 1883. XI. 10: Bpen orvosdr-rá avatták. 1880-81: az egy. élettani int-ben demonstrátor, 1882. X: a kórbonctani tanszék gyakornoka, 1884. X-1886. VI: első tanárs-e, ezután a bpi Állatorvosi Akad. kórbonctani s-tanárává nevezték ki, s külf-re küldték tanulmányútra. Meglátogatta a bécsi, berlini, brüsszeli, koppenhágai, párizsi, lyoni, stuttgarti, berni, zürichi és müncheni állatorvosi főisk-kat, 1887: kórbonctani előadó, 1888. V: ny. rk. tanár, XI: a belgyógyászat- és járványtan r. tanára. 1889. VI: a bpi egy-en az állatjárványtan, állateü. rendészet és hússzemle mtanárává képesítették. 1890: részt vett az Állatorvosi Akad. átszervezésében, melynek 1897. IV. 2: ig-ja, 1899. VI. 21-1931. VI: az újjászervezett Állatorvosi Főisk. rektora. 1899: a bpi tudegy. ny. rk. tanára, 1922: az Erzsébet Egy. tb. r. tanára címet kapott, 1909: a bécsi, 1911: a berlini állatorvosi főisk. tb. dr-a. 1910. IV. 28: a MTA l., 1921. V. 8: r., 1934. V. 11: tb. tagjává, 1917: a SZIA IV. o-a r., 1928: tb. tagjává, 1933: másodelnökévé választotta (1919: a Tanácsközt. alatt tagságáról lemondott, de ezt visszavonta). 1927: a felsőházban az Állatorvosi Főisk. képviselője. - 1888. V-1900: a belgyógyászati klinika vez-je, 1900: a járványtani int. vez-je, 1906-ig a húshigiénia, 1927-ig a járványtan előadója. 1909: Kőbányán létrehozta a járványtani laboratóriumot a sertéspestis elleni vérsavó előállítására. 1927-33: törv-széki állatorvostant adott elő, 1933. VIII: betegsége miatt nyugalomba vonult. - Mellszobra az Állatorvostud. Egy. kertjében; Bp. VII. ker-ében utca őrzi emlékét. - M: A zsírok átszivárgásáról, nevezetesen az epe befolyása alatt. Bp., 1881. - A házi állatok fertőző betegségeinek oktana. Uo., 1888. - Kórbonctani diagnosztika utasítással a házi állatok boncolására. Uo., 1888. - Útmutatás a marha- és vágóhídi szemle megejtésére. Vágóhídi biztosok számára. Uo., 1889. (Ném-ül is) - Jahresbericht über d. Veterinärwesen in Ungarn. Uo., 1894. - Kísérletek a tuberculinnal szarvasmarhákon. Uo., 1891. - D. Veterinärwesen d. Armee. Wien, 1891. - Vaccination contre l'anthrax et la rouget des porcs. Bp., 1893. - Állatbiztosítás. Uo., 1893. - Állatorvosi belgyógyászat. 1-3. köt. Bp., 1894, 96, 98. (Új kiad. Marek Józseffel. Uo., 1904) - A szavatosság az állatkereskedésben. Uo., 1895. - Szabályrendelet tervezete a gümőkór irtásáról és az ellene való védekezésről. Uo., 1898. - Állatorvosi szakoktatásunk fejlődése. Beszéd. Uo., 1899. - Húspárolók és desinfektorok. Uo., 1900. - Az állatszavatosság a m. ált. polg. törv-kv. tervezetében. Uo., 1902. - Spezielle Pathologie u. Therapie d. Haustiere. 1-2. köt. Marek Józseffel. Jena, 1905. (Ol. ford. G. Gerosa és A. Lafranchi. Milano, 1910-14; orosz ford. G. Villenz. Moszkva, 1910-12; S. N. Pavlusko. Moszkva, 1933-35; ang. ford. P. Mohler és A. Eichorn. Chicago, 1912; sp. ford. Pedro Ferreras. Barcelona, 1920) - Törv-széki állatorvostan. Bp., 1908. - Beszámoló az Állatorvosi Főisk... tanévéről. Uo., 1911-31. - A sertésvész elleni immunizálás kísérleti alapja. Uo., 1912. - Az ember és az állatok tuberkulosisa. Uo., 1913. - A keleti marhavész. Uo., 1914. (Ném-ül: D. orientalische Rinderpest) Marek Józseffel. Jena, 1916. - Az állati gümőkór szerepe az ember, kül. tek. a gyermekek gümőkórjának terjedésében. Bp., 1917. - Rátz István l. tag emlékezete. Uo., 1918. - A háziállatok fertőző betegségei. Uo., 1920. - Lord Lister külső tag emlékezete. Uo., 1923. - Tudnivalók az állatforgalmi szavatosságról az 1923:10. tc. alapján. Uo., 1923. - Az Állatorvosi Főisk. múltja és jövője. Uo., 1925. - Szerk. 1887-1902: a Veterinariust, 1886-1902: az Állateü. évkv-et, 1889-1902: a Jahresbericht über d. Veterinärwesen in Ungarn 14 köt-ét, 1894-1913. XI. 15: a Közlem. az összehasonlító élet és kórtan köréből (1897-től Rátz Istvánnal); 1890-től rovatvez-je a Közteleknek, 1903. I-1914. II. 25: az Állatorvosi Lapoknak. - Munk. volt a Pallas nagy lex-nak és a Révai nagy lex-nak. - Betűjegyei: -y- (Veterinarius); H.F. (Állatorvosi Lapok). 88

Szinnyei IV:1479. - Pallas IX:508; XVII:759. - Ország–Világ 1899:614. Arck.; 1906:541. Arck. - Köztelek 1906:1131. - MTA tagajánl. 1907, 10, 21, 34. - Állatorvosi Lapok 1908:252. Arck. - SZIA Értes. 1920:78. - Ogy. alm. 1927:138; 1931:425. - M. ogy. alm. 1927:485; 1931:484. - Pol. évkv. 1927:183. - Közlem. az összehasonlító élet- és kórtan köréből 1928. (~ tanárságának 40. évford-ja alk.) - SZIA tagajánl 1928:11. - ~ 40 é. tanári jubileuma. Bp., 1929. - M. pol. lex. 1929:184. Arck. - Kerkápoly 1930:697. Arck. - M. társad. lex. 1930:244. - Karczag 1932:581. - Strazimir 1933:632. Arck. - Nemz. Újs. 1934. XII. 21. - A Természettud. Társ. évkv-e 1940-re. 1939:120. - Szabó 1940:399. - Kemény 1942:442. - Manninger Rezső: ~ tb. tag emlékezete. Bp., 1944. - Gulyás 1956:569. - MÉL I:766. Arck. - Orvosi Hetilap 1964:52. (Bencze József: ~) - Az Állatorvostud. Egy. elhunyt tanárainak és előadóinak életr-a. 1967:69. Arck. - MTA tagjai 1975:120. - Gulyás XIV:829.