🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hadifogoly
következő 🡲

hadifogoly: →háborúban az ellenséges hatalom fogságába került ember. - Az ókorban a győztes hadjárat bizonyítéka volt a sok ~, akiket diadalmenetben láncra verve mutattak be a hadvezérek. A diadalmenet után a sebesült, leromlott fizikumú ~ot nem tartották életben (ált. nem bíztak meg a ~ban, ezért nem vesződtek gyógyításukkal és nem pazarolták rájuk az élelmiszert). Az erőseket eladták →rabszolgának, ill. szigorú felügyelet alatt dolgoztatták (→gályarab). - A modern hadviselésben egyezmények próbálják a ~ státusát elviselhetővé tenni, ill. a ~ok kicserélésével visszaszerezni szabadságukat. - 1. A Szentírásban. Az ókori Kelet szokásainak megfelelően a foglyul ejtett férfiakat megcsonkították (Bír 1,6; Jer 52,11), megölték (Szám 31,7; MTörv 20,13; 1Kir 20,39 stb.) v. földarabolták (Józs 10,26; 1Sám 17,54; 31,9), később →rabszolgának is el lehetett adni (1Mak 3,41). A saját népükből valókat Izr. fiainak nem volt szabad rabszolgának eladniuk (MTörv 24,7; Lev 25,42; 2Krón 28,8-15). A nők és a gyermekek a győztesek zsákmányai lettek (Bír 5,30); nemegyszer előfordult, hogy fölnyitották a várandós anyák hasát, és a csecsemőket is megölték (2Kir 8,12; Iz 13,16; Oz 10,14; Ám 1,13; Zsolt 137,8-9); még saját népük körében is (2Kir 15,16). A MTörv 20,10 megkísérelte a hadviselés humanizálását; ha egy város megadta magát, akkor lakosai életben maradhattak, csak adófizetésre és robotra kényszerítették őket. A 20,12 igazolja a régi szokásokat. A Lachis ostromát (Kr. e. 700 k.) ábrázoló relief szerint Szancherib foglyul ejtett asszonyokat hurcolt el. →babiloni fogság - 2. Hammurápi törvénykönyvében (Kr. e. 2000 k.): 27. §. Ha katona v. halász a hadjárat közben hadifogságba esett, s földjét v. kertjét valakinek hűbérül adta s az a rábízott jószágot gondozta, ha visszatér, kapja vissza földjét és kertjét, s legyen ismét az ő birtoka. - 28. §. Ha katona v. halász a hadjárat közben hadifogságba esett, de hűbéri kötelezettségeinek a fia eleget tud tenni, a földjét és gyümölcsöskertjét adják neki, s teljesítse atyja kötelezettségeit; 29. §. Ha a fia még túl kicsi és atyja kötelezettségeit tejesíteni nem tudja, a föld és a gyümölcsöskert 1/3-át adják anyjának, és nevelje föl a fiút. 133/a. §. Ha a polgár ~ lett, de a házában van ennivaló, felesége őrizze tisztaságát, és más házába ne menjen be; 133/b. §. Ha az asszony nem vigyázott magára, hanem belépett más házába, bizonyítsák rá és dobják vízbe. - 134. §. Ha a polgár ~ lett, s a házában nincs ennivaló, felesége bemehet más házába. Ezt az asszonyt nem éri büntetés. - 135. §. Ha a polgár ~ lett, s a házában nincs ennivaló, és visszatérése előtt a felesége más házába ment és gyermeket szült, férje visszatérése után az asszony térjen vissza férjéhez, a gyerekek atyjuknál maradnak. - 32. §. Ha a hitelező egy fogságba esett katonát v. halászt kiváltott és visszabocsátott közösségéhez, a kiváltott, ha a házában van vagyona, váltsa meg magát; ha a házából nem tudja magát megváltani, Isten házában a közössége váltsa meg; ha a közösség Istene házában nincs miből megváltani, váltsa meg a palota; földjét, gyümölcsösét és házát ne adják váltságdíjul. **

Eilers 1932:20, 21, 34. - BL:525.