🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > haskala
következő 🡲

haskala: zsidó felvilágosodási mozgalom Oroszországban a 18. sz. végétől a 19. sz. végéig a szellemi-társadalmi egyenjogúsítás érdekében. - A lényeg föladása nélkül a ruházatban való alkalmazkodást, a tud. és a hagyomány, a világi képzés és vallásosság összhangját hirdette. Úttörői, a maskilim, 'fölvilágosultak' eszméiket újhéber nyelven terjesztették. Első újságjuk 1841: Vilnában jelent meg. A ~ radikális szárnya a minél gyorsabb beolvadás érdekében az orosz nyelvet használta. Az országonkénti egyenjogúsítást csakhamar fölváltotta a héber alapokon felépítendő zsidóság programja, s ezzel a ~ a →cionizmus előkészítője lett. - Vetélytársai, az ortodoxia és a →hasszidizmus. **

LThK V:23.