🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > henotikon
következő 🡲

henotikon (a gör. henószisz, 'egyesülés' szóból): Zénón császárnak (ur. 474-475) az alexandriai, egyiptomi és líbiai keresztényekhez szóló, levél formájában kiadott rendelete. - 482: →Akakiosz pátriárka indítására adta ki a →kalkedoni zsinat követői és a →monofiziták közötti egység helyreállítása érdekében. A birod. keleti részében hivatalos hitvallás maradt mindaddig, amíg I. Jusztinosz cs. (ur. 518-527) helyre nem állította 519: az egységet Rómával. Eretnekséget nem tartalmazott, de pol. céljai érdekében a hit világos megfogalmazását és a zsinat tekintélyét föláldozta (→cezaropapizmus). **

LThK V:233.