🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hermeneutika
következő 🡲

hermeneutika (a gör. hermeneüein, 'értelmez' szóból): értelmezéstan. - Az elnevezés a gör. mitológia isteni hírnöke, →Hermész nevéből ered, akinek az volt a dolga, hogy az istenek világából származó üzeneteket a halandók számára érthetően tolmácsolja-magyarázza. A ~ tárgya egy igazságot tartalmazó kijelentés, célja a helyes értelmezés elveinek és módszerének kidolgozása. - 1. A teol-ban csak a bibliai ~ vált önálló tud-nyá: →szentírás-magyarázat. - 2. A fil-ban a ~ = létértelmezés, a modern fil. egyik kulcsfogalma. →Heidegger szerint az →egzisztencia alapkategóriái közül (az ittlét és a megértés mellett) a beszéd, a nyelv a legfontosabb, ez pedig üzenet a létről és az emberről, vagyis ~. A megértés és az értelmezés ~i kört alkot, vagyis az előzetes értés hozzásegít az értelmezéshez, az értelmezés pedig az értéshez. Részleges isrnereteinknek csak az egészen belül van értelme, mint ahogy a szavak értelmét is mindig a szövegösszefüggésből hámozhatjuk ki. →Heidegger és →Gadamer ~ja feltételezi, hogy bármit kutatunk, bizonyos előzetes értés (Vorverständnis) v. előzetes tudás formájában mindig is tudunk a lét egészéről, a részismereteket már ebbe iktatjuk be. Ehhez az is szükséges, hogy előzetes értésünk nyitott maradjon, ne zárja ki azokat a horizontokat, amelyeket a részleges tapasztalatok nyitnak. Ilyen értelemben már nem körről, hanem ~i spirálról beszélhetünk: minden újabb ismeretünk gazdagítja a lét egészére vonatkozó előzetes sejtésünket, átfogó tudásunk pedig a részletek egyre mélyrehatóbb megismerését teszi lehetővé. - A ~ a keresztény ihletettségű →transzcendentális filozófiában is, főleg →Lonergannál nagy szerepet játszik. Felfogása szerint a →metafizika nemcsak a megismerés struktúráját tükrözi, hanem magának a valóságnak, a →létnek belső, immanens struktúráját is, az ismeret ugyanakkor transzcendens megismerés, amely az értelmi dinamizmus lendületével Istenhez vezet el, aki a választ jelenti azokra a kérdésekre, melyeket a megismerő valaha is felvethet. Ennyiben a →filozófia igen közel áll a teológiai üzenethez is. →egzisztencia-filozófia Cs.I.

KL II:280. - LThK V:256. - HWPh III:1061.