🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > humaniora
következő 🡲

humaniora (a lat. studia humaniora v. humanitatisból): 1. a 16-19. sz. középiskoláiban a grammatika után következő osztályok tananyaga, lat-gör. irodalomelmélet és -történet, ill. az antik költők és prózaírók művei. A ~ név a reneszánsz korból való, mert a humanisták szerint e tanulmányok humanior-rá, 'emberiesebbé' teszik a növendéket. →hét szabad művészet, →trivium - 2. a 19-20. sz: a →humán tantárgyak (irodalom, nyelvek, történelem, földrajz, művészeti tárgyak) összefoglaló neve a reáliákkal szemben. **

PLex. I:683.

humanista: 1. a reneszánsz →humanizmus korának tudósa. - 2. a felsőbb gimnáziumi osztály(ok) tanulója 1848 előtt.