🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Idumea
következő 🡲

Idumea: →Edom görög-latin neve. - Talán már egy aradi →osztrakonon is szerepel. Területe nem azonos az →edomiták hajdani hazájával, mert ~ Júdea D-i részét, Hebron vidékét is magában foglalja, mely vsz. csak Kr. e. 586 u. került az edomiták kezére (vö. Ám 1,11; Abd; Ez 25,12; 35,5.10-15; Siral 4,21; Zsolt 137,7), az eredeti edomita területet viszont az arab →nabateusok szállták meg (vö. Iz 34,5; Jer 49,7; Mal 1,2-5). A szír uralom idején ~ eparchia v. satrapaság volt, és stratéga kormányozta (vö. 2Mak 12,32-37). Ekkor a →Sefela egy része is hozzá tartozott. A róm. időben Júdea toparchiája (kerülete), de területe nagyon kicsi volt. Nagy Heródes ~ból származott, így ~ D-en a nabateusok ellen fontos hátvédül szolgált Heródesnek, aki egy sor erőddel még meg is erősítette. A zsidó állam megszűnésével ~ is eltűnt a tört-ből. **

BL:667.