🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Igaz
következő 🡲

igaz: I. általános szóhasználatban: 1. jelző. a) ontológiailag (lat. verum) a →létező tulajdonsága, amennyiben a létező a saját eszméjét valósítja meg. Az ~ a →lét, az →egység és a →jóság mellett a →transzcendentáliák egyike. - b) logikailag (lat. verum) az értelem →ítéletének a tárgyi valósággal való megegyezése. - c) erkölcsileg (lat. iustus) a →személy (Isten és ember) külső megnyilvánulásainak (szó, gesztus, magatartás) megegyezése belső világával. - 2. főnév. Az ember ~, amennyiben megtartja Isten törv-eit, →lelkiismerete megegyezik az objektív erkölcsi renddel. Az →erkölcstan tárgya az →igaz ember. - II. A Szentírásban Isten ~ volta kétségbevonhatatlan, alapja →Isten léte, folyamatos igazolása a szeretete teremtményei és népe iránt (vö. Ter 24,49; 47,29; Péld 20,28; Oz 4,2). A kerség alapja az egy, igaz Péter pünkösdi beszédében és az ap. prédikációban Jézus az Igaz (ApCsel 3,14; Jak 5,6; 1Jn 1,9; 2,1; 3,7; 1Pt 3,18). Júdás azzal adta vissza a 30 ezüstöt a főpapoknak, hogy „vétettem, mert elárultam az ~ vért” (Mt 24,4). - III. Dogmatikailag az ember ~ volta a →kegyelemben való élet, ennek hiánya az →áteredő bűn, ill. a személyes →bűnök következménye, visszanyerése a →megigazulás. Az →apologetika tárgya az ~ →vallás, ~ →Egyház. **

Igaz (1883-ig Kropf) Béla (Lábod, Somogy vm., 1865. jan. 8.-Pécs, 1935. szept. 1.): nagyprépost, rektor. - A középisk-t Veszprémben, Bpen és Pécsett végezte, 1884: a Pázmáneum növ-e lett. 1888: Bécsben pappá szent., Pincehelyen kp., majd az Augustineumban tanult tovább, ahol 1891: teol-ból drált. Mágocsi, 1892: pécs-belvárosi kp., 1894: a pécsi szem. pref-a, 1898: ppi titkár, 1900: irodaig. 1906: tb., 1912: knk. s a szem. rektora. 1917: dorozsmai c. apát, 1920: tolnai főesp., 1923: p. prel. 1920-26: a kápt. uradalmi kormányzója, 1927-35: Baranya vm. tvhat. küldöttként felsőházi tag. Cikkei a pécsi r.k. lapokban. 1934: szegyh. nagyprép. 88

Schem. Qu. 1917:133; 1934:145. - M. ogy. alm. 1927:524. Arck.; 1931:437. Arck. - Ogy. alm. 1927:90; 1931:384. Arck.; 1935:93. - Pol. évkv. 1927:183. - Somogyi Helikon 1928:79. - M. társad. lex. 1930:246. - Katics 1933:208. - Kalotai 1934:387. - Nemz. Újs. 1935. IX. 3. - Gulyás XV:15.