🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ikrich
következő 🡲

Ikrich Erzsébet Auguszta, SZTT (Marosújvár, Alsó-Fehér vm., 1889. jan. 28.-Kolozsvár, 1973. máj. 8.): tartományfőnöknő. - Veszprémben az angolkisasszonyoknál tanítóképzőt, 1907-11: Bpen m-ném-tört. szakon középisk. tanárképzőt végzett. 1911: belépett a →Szociális Missziótársulatba. 1923: a →Szociális Testvérek Társaságához csatlakozott. Szoros kapcsolatban állt Prohászka Ottokár pp-kel, majd →Sík Sándorral. 1928: az erdélyi kerület főnöknőjévé válaszották, Kolozsvárra költözött. 1937: novíciamesternő Nagyváradon. 1943: a közgyűlés ismét az erdélyi tartomány vezetőjének választotta, tisztségét haláláig viselte. 1950. VII. 30-1951. I. 28: a Duna-csatornánál kényszermunkán. 1951. XII. 8: Schief Aranka SZTT és Pastuschka Eszter SZTT-vel együtt letartóztatták, 3 és fél évig különböző börtönökben vallatták. Bírósági tárgyalás nélkül 1955 elején szabadult. XII. 30: a kolozsvári pol. börtönbe vitték, 7 hónapi fogvatartás után a Katonai Törvényszék felmentette. Kolozsvárott Szentegyház utca 7. sz. alatti albérleti lakása (egyetlen szobája) a Társaság illegális központja volt a Ceaușescu-korszakban. A főbérlő besúgó házaspárt ~ életszentsége megtérítette. Sírja Kolozsvárt a házsongárdi temetőben. H.V.K.

Szim Lídia Irén SZTT közlése. Gyulafehérvár, 1994. I. 9. - A Lélek Szava 1997/4:28. (Szőke Pálma: Nagyjaink: ~ 1889-1973)