🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ilia
következő 🡲

Ilia Mihály (Tápé, Csongrád vm., 1934. szept. 29.-): egyetemi docens, irodalomtörténész. - 1953: a szegedi gimn-ban éretts. A Szegedi Tudegy. m-tört., később m. szakos hallg-ja, 1957: tanári okl-et szerzett, 1960: drált. Mezőkovácsházán ált. isk-ban tanított, 1957-1999. XII. 31: nyugdíjazásáig a Szegedi (1963-tól József Attila) Tudegy. gyakornoka, 1958-61: tanárs-e, 1964: adjunktusa, 1982-99: a II. sz. irodtört. tanszékének docense. A 20. sz. m. és külf. irod. (a Nyugat, Ady és Juhász Gyula) kutatója, a nagyvilágban szétszóródott m. írástudókkal rendszeres kapcsolatot tartó irodalomszervező. 1993: Szeged díszpolgára. 1963. XII-1971. VI: a Tiszatáj rovatvez-je, 1971. VII-1972. IV: h. főszerk-je, 1972. V-1975. V: (leváltásáig) főszerk-je s a Kortárs munk. - Írásai: Acta Lit. Hung. Szeged. (1962: Juhász Gyula költészetének motívumairól; 1965: Hatvany Lajos folyóirata: Az Esztendő; 1966: Egy verselemzés lehetőségei. [Ady Endre: Az ős Kaján]; 1968: Juhász Gy. Tömörkény-kultusza és Tömörkény-életr-ának kiadástört.; 1972: Egy Nyugat kortárs Erdélyben. Tompa László költészetéről; 1977: Egy Ady-motívum tanulságai; 1978: Juhász Gy. kiadatlan följegyzései Adyról; 1987: Szegediek a holnaposok között); Tápé tört. és néprajza. (Tápé, 1971: Tápé az irod-ban) - M: Juhász Gyula összes művei. [Kritikai kiad.] 1-3. köt. Versek. I. 1898-1911; II. 1912-1925; III. 1926-1934. S.a.r. Péter Lászlóval. Bp., 1963. - Uaz. 5. köt. Prózai írások. 1898-1917. S.a.r. Grezsa Ferenccel és Péter Lászlóval. Uo., 1968. - Uaz. 7-8. köt. Prózai írások. 1923-1926. Uo., 1969. - Themata. Írta Juhász Gyula. Szerk. Péter László. Jegyz. ellátta. Szeged, 1983. 88

Fazakas 1989:184. - Forrás 1989:3. sz. (Zelei Miklós: Külf. magyarokról, nyelvről, irodalomról. Egy délelőtt Szegeden ~nál.) - SZEA I:136. Arck. - Gyuris 1997:212.