🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Illicini
következő 🡲

Illicini Péter, Illicinus (Sziéna, Itália, 16. sz. eleje-Alamóc?, Morvao., 1571 u.): kanonok. - Sziénában jogi dr. lett. Egy főúr kíséretében Lengyo-ban járt, a krakkói pp. megbízta az egy-en a gör. nyelv tanításával. 1550 k. a pécsi egy-re hívták meg, melynek megszűnte után Bécsben dolgozott. Oláh Miklós esztergomi kanonokságot adott neki azzal, hogy 1552 húsvétig költözzön Nagyszombatba, vegye át a gimn. igazg-át, s naponként tartson jogi előadásokat a knk-oknak. ~ az állást elfoglalta, 1553. VI. 4: érdemeiért Bornemisza Pál pp-től az esztergomi knk-ság mellé gyulafehérvári knk-ságot kapott. Tanított, prédikált és írt. 40 fiú taníttatásáról gondoskodott, 3 tanárt alkalmazott. 1558: a főisk. és a kápt. isk. ig-ja lett. 1561: a főisk-t a jezsuiták vették át, ~ ügyvédi gyakorlatot kezdett, melynek sikerei megrontották jellemét. Hitványságai miatt bíróság elé állították, hivatalától s javadalmaitól megfosztották, el kellett hagynia az orsz-ot. 1568 k. Bécsbe költözött, 1572: alamóci knk. Első munkái Krakkóban jelentek meg. - Fm: Ad inclyti Hungariae Regni Proceres et nobiles ac Cives de antiqua fide servanda. H. é. n. - De recta fidei dignoscendi regula. Sermones. H. é. n. - De unitate fidei cum episcopis tenenda deque obedientia illis praestanda. H. é. n. - Parenaeticon ad Trasylvanos, qui a catholica fide alienati ad Sabellum ... degenerarunt. H. n., 1581. - (Kz-ai a bécsi udvari, s a bpi Egy. Kvtárban) 88

Zelliger 1893:189. - Kollányi 1900:152. - Szinnyei V:42.