🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Imets
következő 🡲

Imets Fülöp Jákó, tusnádi (Tusnád, Csík szék, 1837. nov. 12.-Gyulafehérvár, 1912. okt. 20.): kanonok. - A teol-t a pesti egy-en végezte, 1861: pappá szent., s a gyulafehérvári líceumban lett földr-tört. tanár. 1867-91: a csíksomlyói r.k. főgimn. ig-ja, szaktárgyain kívül ném. nyelvet is tanított. 1891: mint ig. nyugdíjba vonult, Gyulafehérvár plnosa és mesterknk., 1902: rudinai c. apát. - Verseket írt és ford., tanügyi és tört. cikkei kora szinte minden r.k. lapjában megjelentek. - M: A székelyek és egy régi baj. Arad, 1863. - A kat. pap egyh. és polg. tekintetben. A Bold. Szűz Mária tiszt-ének hatásai. Egyh. beszédek. Kolozsvár, 1865. - Mo. tört. mnemonico-leoninus versekben. Gyulafehérvár, 1867. - Veszely, Imets, Kovács utazása Moldva-Oláh-honban 1868-ban. Marosvásárhely, 1870. - Óda Fogarassy Mihály erdélyi pp. úrnak 1873. X. 28. ünnepelt arany-miséje alkalmából. Gyulafehérvár, 1873. - Óda a kolozsvári kegyes tanítórendiek társházának százados jubileumára 1876. Székelyudvarhely, 1876. - Óda Lőnhart Ferenc úrnak ppi beiktatása ünnepére 1882. IX. 17. Csíkszereda, 1882. - Koszorú, Nagy Lajos úrnak papi arany és esp. ezüst-jubileuma alkalmából, 1884. X. 5. Uo., 1884. - Az ezerév-hit erkölcsi alapjai. Egyh. beszéd. Gyulafehérvár, 1896. - Hunn nyomok a székelyföldi hely- és családnevekben. Bp., 1897. - 1871-91: szerk. a csíksomlyói r.k. főgimn. értes-it. - Álnevei: Mitácsi (Tanodai Lapok, 1859), Tusnádi (Alföld, 1862; Arad, 1863; Kolozsvári Közl., 1863-65), Hargitaaljai (Hargita, 1872); I.F.J.; Szpó; n. 88

Cserfalevél ~ 25 é. írói jubileuma alkalmából. Írta egy barátja. Kiad. Szabó Lajos. Uo., 1884. (Verses önéletr. cikkeinek repertóriumával) - Felsmann 1885:42. - Wutz 1887:46. - M. Sion 1890:552. - Székely Egyes. képes naptára és évkv-e 1903-ra. Bp., 1902:38. Arck. - Szinnyei V:78. - Új székely naptár 1908-ra. Dés, 1907:149. - Egyh. Közl. 1911:445. Arck., 1912:44. - Közművelődés 1911:30; 1912:45. (Erőss József) - Gulyás 1956:570. - Gulyás XV:153.

Imets Izra Károly, OFM (Tusnád, Csík vm., 1884. okt. 28.-Szatmárnémeti, 1967. jún. 26.): tartományfőnök. - A középisk-t 1895-1900: Csíksomlyón végezte, 1901. I. 8: lépett a r-be. Esztelneken, 1904: Vajdahunyadon teol-t tanult. 1905. I. 16: ünn. fog-at tett. 1907. I. 26: pappá szent. 1911: a tartfőn. titkára. 1914: Medgyesen, Mikházán, Vajdahunyadon tanár. 1916: Marosvásárhelyt, 1924: Déván házfőn., plnos. Erdély elcsatolása után az állásuktól megfosztott m. tisztviselőket támogatta. 1919 őszén Hajdú Istvánnal és Csernáth Józseffel megalapította a marosvásárhelyi Székelyföld c. lapot. 1920: a rumének elfogták, a hadbíróság 5 é. börtönre ítélte, 10 havi vizsgálati fogság u. a fellebbviteli tárgyaláson fölmentették. 1930: tartfőn. 1936. VII. 1: Marosvásárhelyt, 1947: Székelyudvarhelyen, majd Szatmárnémetiben házfőn., plnos. 1951. VIII. 20: Máriaradnára hurcolták, 1952. V: Désen kényszerlakhelyes, 1963 k. Szatmárnémetibe költözött. - Kisebbségvédelmi cikkei az erdélyi m. lapokban. Álneve: Carolus. K.P.

Erdélyi Lex. 1928:127. - György 1930:130. arck., 606. - Váradi-Berei 1934:193, 759. arck. - Dávid 1941:79. (s.v. Imecs) - Erdélyi 1941:206. - Ker. m. közél. alm. III:151. - Pilinyi 1943:251. - Schem. Trans OFM 1947:110.

Imets László (Csíkszereda, v. Csík vm., 1934. márc. 13.-): fametsző. - 1952: a csíkszeredai műszaki középisk-ban éretts., Csíkszeredában 1952-60: és 1964-69: faipari technikus, 1960-64: díszítő a feketekerámia-műhelyben, 1969-90: nyugdíjazásáig a Hargita M. Néptanácsa Helységrendészeti Osztály építésztechnikusa. - 1966-tól fametsző, 1967-től vett részt kiállításokon, külföldön főként ex libriseivel. Fametszeteket készített Bethlen Gáborról, Kőrösi Csoma Sándorról, Petőfi Sándorról, Benedek Elekről, Bartók Béláról. - ~ készítette az 1985-86: épített tusnádfürdői új r.k. tp. passióképeit. - Illusztrálta Ady Endre Most már megállhatok c. versét, Imets Dénes „Repülj madár, repülj...” (Bukarest, 1970), Kövesdi Kiss Ferenc Reménység dajkálók (Uo., 1977), Domokos Pál Péter Bartók Béla kapcsolata a moldvai csángómagyarokkal (Bp., 1981), Hajdú Demeter Dénes In memoriam Domokos Pál Péter (Uo., 1992) c. művét. Metszetei az Előre (1953-89), Hargita (1968-89), Ifjúmunkás (1948-89), Művelődés (1956-85), Szabad Szó (1944-89), Utunk (1946-89), Vörös Lobogó (1950-89), Vörös Zászló (1952-89) c. lapokban. - Egyéni kiállításai: Gyergyószentmiklós (1968), Marosvásárhely (1968, 1971), Csíkszereda (1969, 1973), Kézdivásárhely (1969), Sepsiszentgyörgy (1969), Székelykeresztúr (1969), Székelyudvarhely (1969), Nagyvárad (1970, 1977), Nagyszeben (1970), Bukarest (1972), Cleveland (Ohio, 1975, 1991), New Jersey (N.J., 1975), Chicago (Ill., 1991), Sopron (1992), Miskolc (1993), Kolozsvár (1994), Bp. (1995). 88

RMIL 1991. II:350. - KKACs 1996:264. - RMKK 1997:255.