🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ince, I.
következő 🡲

Ince, I., Szt (Albano, Latium-Róma, 417. márc. 12.): Szt I. Anasztáz utódaként 401. XII. 22-417. II. 12: pápa. - Szt Jeromos szerint „successor et filius Anastasii” (Anasztáz utóda és fia), amiből arra is lehet következtetni, hogy elődjének a fia volt, de ezt a fiúságot lelki értelemben is föl lehet fogni. - ~ pápaságának célja a p. primátus és a róm. Egyh. elsőbbségének biztosítása volt, amit a kedvezőtlen körülmények ellenére el is ért. 408-tól Alarich gót vezér Róma körül táborozott. A város képtelen volt szembeszállni vele, s az ált. félelemben a pogányok fölújították régi áldozataikat. Alarich békét kínált azzal a föltétellel, hogy országot alapíthat. ~ ezért előkelő követség élén Ravennába ment, és Honorius cs-tól ter-et és kir. rangot kért Alarichnak, de nem talált meghallgatásra. Alarich ezért 410. VIII. 24-27: kifosztotta, majd súlyosan megadóztatta Rómát. ~ csak 412: térhetett vissza székvárosába. - A p. primátus érvényesítése érdekében ~ sürgette, hogy a fontosabb ügyeket terjesszék fel hozzá, a fontosabb ítéleteket és a zsin. határozatokat hagyassák vele jóvá. Fontos sztségtani intézkedései voltak: a ker. szülők gyermekeit is meg kell keresztelni; a bérmálás a pp. feladata; halálveszély kivételével a nyilvános bűnösöket csak nagycsütörtökön oldozzák föl; a szentkenetet minden hívőnek, a papoknak és a pp-öknek is föl kell adni; az érvényes házasság rabszolgák és házasságtörés esetén is fölbonthatatlan. Megerősítette a 387. évi róm. zsin. határozatát a klerikusok cölibátusáról. Eltiltotta az egyh. rend fölvételétől a kétszer nősülteket és azokat, akik a keresztség előtt pogány papok voltak v. bíróként halálos ítéletet mondtak ki. Különböző apokrif iratok kizárásával megerősítette a szentírási kánont. Szt Ágoston és pp-társai kérésére 3 levélben 417: elítélte a →pelagianizmust. - Állandósította a tesszaloniki pp. vikáriusi megbízatását, hogy az illíriai ppségeket védje Konstantinápollyal szemben. Védelmébe vette Aranyszájú Szt Jánost is. - Rómában fölsztelte a Szt Gerváz és Protáz (később S. Vitalis)-baz-t, restauráltatta a Via Nomentana mentén lévő Szt Ágnes-baz-t. A Via Portuense mentén a Pontianus temetőben temették el, később átvitték a Szt Márton és Szilveszter-baz-ba. - Utóda 417. III. 18: Szt Zozimosz. T.J.

LThK V:685. - BS VII:840. - Mondin 2001:53.