🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ince, V.
következő 🡲

Ince, V., Petrus de Tarantaise, B., OP (Champigny, Savoya, 1224 k.-Róma, 1276. jún. 22.): Boldog X. Gergely utódaként 1276. I. 21-VI. 22: pápa. - Az első domonkos p., doctor spectabilis. 1240 k. Lyonban lépett a r-be. A párizsi egy-en tanult, 1259: teol. magiszter s uo. tanár. 1264: Sententia-kommentárjából 108 tétellel bevádolták a rfőn-nél, aki eltiltotta a tanítástól. Rtársai azonban annyira becsülték, hogy azonnal megválasztották a fr. rendtartomány főnökévé. Aquinói Szt Tamás mint mb. cenzor hibátlannak találta a tanítását, ezért 1267 őszén visszatérhetett az egy. katedrára. 1269: újra tartfőn. 1272. VI. 6: Lyon érs-e és Fro. prím-a, 1273. V. 28: bíb. Gergely p. bevonta a II. →lyoni zsinat előkészítésébe. Részt vett a zsin-on, VI. 7: és VII. 6: az ülés megnyitó beszédét ~ mondta. Ucsak ő mondta a gyászbeszédet VII. 15: Szt Bonaventura fölött is. Mint főpenitenciárius kísérte el Gergely p-t Rómába. - Pápaként egyik fő célja a keresztes háború volt. 1276. II. 25: föl is szólította a ker. fejed-eket, hogy szálljanak hadba, de nem hallgattak rá. Paleolog Mihály cs. is cserbenhagyta, ezért Anjou Károly felé fordult. - ~ megbízásából folyt VII. 23-IX: a tanúkihallgatás Árpádházi Margit szttéavatási ügyében. - ~t 1898. III. 13: avatták b-gá. Ü: jún. 22. - Utóda 1276. VII. 11: V. Adorján. T.J.

LThK V:690. - BS VII:844. - Mondin 2001:298.