🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ince, VI.
következő 🡲

Ince, VI., Étienne Aubert (Monts, Beyssac m., Fro.-Avignon, 1362. szept. 12.): VI. Kelemen utódaként 1352. XII. 18-1362. IX. 12: pápa, az →avignoni fogságban az 5. - Jogot tanult, a polg. jog tanára volt Toulouse-ban. Párizsi knk-ból 1338. I. 23: Noyon, 1340. X. 11: Clermont pp-e. 1342. IX. 20: bíb., főpenitenciárius. - Az ~t megválasztó konklávén fogalmaztak először választási föltételeket a bíb-ok, melyeket 1353: megsemmisített. Vissza akart térni Rómába, ezért 1353: megbízta →Albornoz bíb-t, hogy hadsereggel készítse elő az utat. A róm. népet Cola di Reinzo révén akarta megnyerni. 1355: Rómában cs-rá koronáztatta IV. Károlyt, akitől segítséget remélt, de nem kapott. A →százéves háborúban 1360: békét közvetített Fro. és Anglia között. A tudósok és művészek barátja volt (Petrarca). A ferences →spirituálisok és a →fraticellik ellen szigorúan lépett föl. - 1352: nyarán ~ békét közvetített Nagy Lajos m. kir. és Johanna nápolyi kirnő között. 1356. VI: Lajos kir. Kanizsai István budai prép-ot küldte Avignonba, hogy megszerezze diplomáciai támogatását velencei hadjáratához. A hadműveletek megkezdése után Lajos hajlandónak mutatkozott békebírónak elfogadni ~t. 1357 tavaszán Lackfi Miklós ispán vezérletével m. csapatok harcoltak Itáliában ~ oldalán. 1360. IV. 26: ~ segítséget kért Lajostól a Bolognát ostromló Bernabo Visconti ellen. A m. sereg IX: érkezett Bolognába. - ~ erősítette meg 1353. II. 12: Bernát OP milkói pp-öt, XII. 2: Lackfi Dénes kalocsai érs-et, 1354. IX. 4: Balázs tinnini, 1356. II. 28: Péter boszniai, IV. 15: Mihály OP szkardonai pp-öt, VIII. 4: Keszei Miklós kalocsai érs-et, IX. 4: Kanizsai István zágrábi, 1357. II. 27: Szécsi Domokos erdélyi, IV. 28: Scherffenberg János tinnini, VII. 19: Ravennai Bonifác ozerói pp-öt, 1358. VIII. 25: Telegdi Tamás kalocsai érs-et, IX. 19: Gilétfi László veszprémi pp-öt, XI. 9: Keszei Miklós esztergomi érs-et, 1359. XII. 21: Gergely csanádi, 1360: Vilmos OP szkardonai, IX. 28: Bebek Domonkos csanádi pp-öt, 1361: Rudolf cpp-öt, I. 18: Hamer Vilmos pécsi, II. 15: Colda Péter korbáviai, XII. 17: Cascoti Miklós traui, 1362: Szécsényi Mihály egri pp-öt. - ~t az Avignon melletti karth. ktorban temették el. - Utóda 1362. IX. 28: B. V. Orbán. T.J.

Gams 1873:537. (1340-1352. XII. 18: Clermont pp-e) - Eubel I:192; 372. - LThK V:690. - Mondin 2001:334.