🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ince, XII.
következő 🡲

Ince, XII., Antonio Pignatelli (Spinazzola, Itália, 1615. márc. 13.-Róma, 1700. szept. 27.): VIII. Sándor utódaként 1691. VII. 12-1700. IX. 27: pápa. - A jezsuiták róm. koll-ában nevelkedett. Mindkét jog dr-a. 1646: máltai inkvizitor X. Ince megbízásából. 1652. X. 14: larisszai c. érs-ként firenzei nuncius. 1660: Varsóba, 1668: Bécsbe küldte a p. nunciusként. X. Kelemen visszarendelte és 1672. V. 4: Lecce pp-évé nevezte ki. 1681: bíb., 1682. I. 2: Faenza pp-e és Bolognában legátus, 1687: Nápoly érs-e. - A sp. és a fr. párt nem tudott megegyezni, ezért a konklávé fél évig elhúzódott. Rómában zavargások törtek ki. ~ első dolga volt a rend helyreállítása. Az Egyh. Államban megszüntette a hivatalokkal való kereskedést. 1692: adta ki Romanum decet Pontificem konst-ját, mellyel végleg gátat vetett a →nepotizmusnak. Egyetlen arra érdemes unokaöccs hiv-hoz juttatását engedélyezte, de ezt is meghatározott jövedelemmel, a többi rokont pedig a p-nak és a bíb-oknak is úgy kellett tekinteni, mint bárki más rászorulót. Erre a bíb-oknak ezután esküt kellett tenniük. Fro-gal végre létrejött a béke, mert XIV. Lajosnak szüksége volt a p. támogatására. A →gallikanizmus időszaka elmúltával betöltöttek sok üres ppi széket. A sp. trón öröklése egyaránt foglalkoztatta XIV. Lajost és I. Lipótot, mert mindketten sógorságban voltak a gyermektelen II. Károly kir-lyal. Lipót a fiát, Károlyt, Lajos az unokáját, Fülöpöt akarta a sp. trónon látni. ~ eleinte Lipót felé hajlott és Károlyt támogatta, de később, amikor II. Károly saját jelöltje váratlanul meghalt, Fülöp pártját fogta, és a sp. koronatanáccsal egyetértésben rávették Károly kir-t, hogy végrendeletileg Fülöpre hagyja egész országát. Károly ~ után halt meg, és hamarosan kitört a →spanyol örökösödési háború. A →kvietizmus ügyébe ~ azzal avatkozott be, hogy elítélte →Fénelon 23 tételét. - ~ erősítette meg 1695: Szántosy András cpp-öt, I. 10: Szelisevics István zágrábi pp-öt, VII. 14: Kollonics Lipót esztergomi érs-et, 1696. I. 19: Keresztély Ágost győri, I. 19: Illyés András erdélyi, IV. 2: Rummel Ferenc tinnini, IV. 12: Sigray János cpp-öt, IV. 12: Széchenyi Pál kalocsai érs-et, VI. 21: Mattyasovszky László nyitrai pp-öt, XI: Petes András cpp-öt, 1698: Keresztély Ágost bíb-t, XII. 19: Civalelli Gergely szkardonai cpp-öt, 1699. V. 30: Brajkovics Márton zengg-modrusi, VI. 15: Telekessy István egri, IX. 7: Radonay Mátyás pécsi pp-öt. - Utóda 1700. XI. 23: XI. Kelemen. T.J.

Gams 1873:689, 890. - Fraknói Vilmos: Várad felszabadítása 1692: és ~ p. Róma, 1892. - Pontificato d'Innocenzo XII. Diario del conte Gio. Battista Campello. Roma, 1893. - LThK V:895. - Mondin 2001:526.