🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Innsbruck
következő 🡲

Innsbruck, Oenipontan: püspöki székhely Ausztriában. - Az 1921: alapított ap. adm. 1964: Feldkirchhel egyesített, 1968. XII. 8: önálló ppség lett. Salzburg suffr-a. - 10.097 km²-en 1995: 479.502 l, 413.187 h, 284 pb, 241 ep, 237 szp, 29 ád, 324 sz, 924 szn, 46 ni, 48 ki-e; 1998: 458.000 l., 438.500 h, 242 pb, 201 ep, 282 szp, 32 ád, 373 sz, 924 szn, 45 ni-e, 44 ki-e volt. - Egyetem. Tirolban 1525-től történtek próbálkozások egyetem-alapításra. 1669: fil., 1671: teol. és jogi, 1674: orvosi kart szerveztek. Az intézmény 1677: kapott császári és pápai megerősítést. 16 tanszékéből 4 fil., 3 teol. és 1 jogi tanszék a jezsuitáké volt, akik mellett 1773-ig mindig volt 2 teol. prof. az egyhm-s papságból. 1773: a jezsuita r. föloszlatása után az egy-en egyh-ellenes szellem uralkodott el. 1782: líceummá fokozták le a teol. részleget, 1783-90: az áll. seminarium generaléval kapcsolták össze. 1791: helyreállították az egy-et, de a bajor kormány 1810: újra teol. és fil. líceummá degradálta. 1822: Tirol visszatért Au-hoz, a teol. fakultást föloszlatták. I. Ferenc cs. (ur. 1806-35) 1826: jogi és fil. fakultással állította vissza az egy-et, melyhez 1857: csatolták a jezsuitákra bízott teol. kart. E fakultás egyh-hoz hű prof-ai (Nikolaus →Nilles SJ, H. →Noldin SJ, H. Grisar, H. Hurter) jóvoltából világhírt szerzett. 1858: alapították azt a teol. koll-ot, melyből a →Canisianum nőtt ki. 1869: visszaállították az orvosi fakultást. A nemzetiszocialisták 1938-45: föloszlatták, az 1938 óta pápai teol. fakultás Sittenben (Svájc) működött tovább. - M. kat. sajtója: 1949-60: Informations Danubiennes, 1950-51: Élet. **

LThK V:697. - AP 1996:301; 1999:302.