🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Isten szeme
következő 🡲

Isten szeme, Úr szeme: 1. antropomorf kifejezés →Isten jelenlétének jelölésére. A Szentírásban gyakran az Úr szeme helyettesíti. Zakariás próf. mondja, hogy az Úr 7 szeme bejárja az egész földet; a →hét itt is Isten tökéletességének és mindentudásának száma (4,10). A zsolt-okban az ~ kifejezi Isten gondviselését, oltalmát, mindentudását, ítéletét stb. (11,4; 15,4; 16,2; 17,25; 33,18; 66,7; 90,4; 116,5; 138,16). - Ikgr. A barokk tp-okban igen gyakori az oltár fölött →háromszögben megjelenő ~. Szentháromság-ábrázolásokon a teremtő és gondviselő Atyaisten jelképe. A 19. sz: épített paraszházakon is látható. - 2. a →Genezáreti-tó neve Jézus korában. - 3. a népnyelvben, különösen Szeged vidékén, a felhők közül kis helyen kilátszó ég. **