🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Istenes
következő 🡲

Istenes Károly (Udvard, Komárom vm., 1880. jún. 19.-Bp., 1961. nov. 18.): siketnéma-intézeti igazgató. - 1903: gyógyped. tanári okl-et szerzett. Jolsván, 1904: Bpen a Siketnéma Int. tanára, e mellett a beszédhibákat javító áll. tanf-nak 1918-25: önálló vez-je. 1925-40: nyugdíjazásáig az Áll. Siketnéma Int. ig-ja, siketügyi orsz. tanulm. felügy., a Gyógyped. Tanárképző Főisk. tanára (1941-42: szünetelésekor üv. ig-ja), a Gyógyped. Szaktanács és a Kat. Tanügyi Tanács tagja. - M: A háború siketei, némái, siketnémái és hibásan beszélői. Bp., 1916. - Hangkapcsolódások a m. beszédben, kül. tek. a siketnémák hangos beszédére. Vác, 1924. - A beszédhibák javításának gyakorlati kézikv-e. Uo., 1928. - Fonetikai rendszerek. Uo., 1937. - 1929. IX-1935. IV: a Siketnémák és Vakok Oktatásügye társszerk-je. T.E.

Ki kicsoda? 1936:360. - Jáki 1962:45. - Gulyás XV:301.