🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ite missa est
következő 🡲

Ite missa est (lat. 'menjetek, elbocsátás van'): 1. az ókorban hivatalos elbocsátó formula gyűlések, császári kihallgatások, bírósági tárgyalások és vallási összejövetelek végén. - 2. a latin szertartású liturgiában a szentmise végét jelző →akklamáció. Más szert-okban Ite in pace v. ehhez hasonló felel meg neki. Válasza: Deo gratias! (→Istennek legyen hála!). Húsvét nyolcadában 2 alleluja csatlakozik az ~hez és válaszához. - A 11. sz-ig minden sztmisét ~tel fejeztek be. Utána a bűnbánati napokon v. ha zsolozsma követte a sztmisét, az ~ helyett →Benedicamus Dominót énekeltek. A gyászmisékben csak a II. Vat. Zsin. óta használatos, addig a →Requiescant in pace volt a záró akklamáció. **

EC VII:513.