🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ivasivka
következő 🡲

Ivasivka Mátyás (Miskolc, Borsod és Gömör vm., 1933. jan. 12.–): tanár, karnagy, országos cserkészvezető. – A pécsi Belvárosi- és Ágoston téri el. isk., a pécsi Széchenyi- majd a Ciszt. Nagy Lajos Gimn. tanult, 1951: éretts. Pécsett és Bpen zenetanári és karnagyi okl. szerzett. A zalaegerszegi Tanítóképző Int. és Zeneisk. tanára és karnagya. 1957–: a pécsi Nagy Lajos Gimn. (1993–: ciszt. gimn.) zenetanára és karnagya; emellett 33 é. a Janus Pannonius Gimn. tanára is. Kb. 30 é. a Mecseki Szénbányák Kodály Zoltán férfikarának karnagya. 1964: megszervezte a Janus Pannonius női kórust. Hazai ősbemutatókat szervezett és vezényelt. 32 külf. vendégszereplésen 6 orsz-ban szerepeltek. Hanglemezei jelentek meg idehaza és külf-ön. 1995–: a pécsi Agócsy László Zeneisk. ig-ja, a Pécsi Tud.egy. vendég előadója. Kb. 2000 zenei ismeretterjesztő, ill. cserkész tárgyú előadást tartott itthon és külf-ön. – 1939: a pécsi 650. sz. Bornemissza cserkészcsapatban lett cserkész,. 1944–2011: a 10. sz. PÁR csapat tagja. Részt vállalt a „katakomba” cserkészetben 1948–88: hittanórákat, cserkésztáborokat és foglalkozásokat tartottak a Mecsekben. Egyik vez-je volt a Pécsen 1953: létrehozott „Sziklatábor” csapatnak. 1989–91: a 47. sz. PCF csapat parancsnoka. 1991–: Bárdos Lajos utódaként a →Magyar Cserkészszövetség zenei vez-je. Szervezi az évenkénti orsz. cserkész nép- és cserkészdal versenyeket. – M: Cserkészek játékoskve. 2. mód. kiad. Bp., 1991. (Cserkészvezetők kiskvtára, 2.) (új lny. 1992., 1995) – Cserkészek daloskönyve. 7. átd. kiad. Uo., 1991. (Cserkészvezetők kiskvtára, 4.) (új lny. 1996) – A mi dalaink. Uo., 1994. (új lny. 2003) – 101 m. népdal (Összeáll. Bárdos Lajos) Átd. Uo., 1993. (új lny. 2001) – Cserkészek tábortűzi kve. (Írta Tegzes László) 3. átd. kiad. Átd. Szerk. Arató László. Uo., 1994. – Erről eszembe jut. Török Elemér emlékkv. Pécs, 2002. – A Tizes Cserkész csapatlap 1991–: szerk-je. Bo.J.–Fe.Má.

Ki kicsoda a m. zeneéletben? 1979:143.; 1988:195.