🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > idegen
következő 🡲

idegen (lat. alienigena): adott tapasztalati és kultúrkörtől eltérő, ismeretlen szokás, értékrend, jelenség; ill. egy család, nemzetség, ill. nép, ország keretein kívül élő személy. - 1. A Szentírásban. Az ÓSz-ben Ábrahám a hite miatt hagyta el ősei földjét, emiatt „~nek számított az ~ földön”. Ezzel mintája lett az Isten akaratából mindig mindenütt otthont találó embernek. Az izraeliták számára az ~ (zar) eleve ellenség, a →pogányok közé tartozik. Az átmenetileg Izr. földjén tartózkodó nokrinak nincsenek jogai, teljesen a →vendégszeretetre (= a jótékonyságra) van utalva; a ger v. tosab (jövevény) bekerülhet Izr. közösségébe. A legrégibb törv-kv., a →Szövetség könyve csak egy figyelmeztetést tartalmaz, hogy Izr. fiai ne nyomják el a gert (Kiv 22,20; 23,9). A deuteronomikus törv. az özvegyekkel, árvákkal együtt segítségre szorulóknak tekinti és a felebaráti szeretet körébe vonja a gert, megismétli a Szövetség kv-e figyelmeztetését és megkísérli jogi helyzetük meghatározását (pl. MTörv 14,29). A papi törv. szintén kiterjeszti rájuk a felebaráti szeretet parancsát (Lev 19,33), s már több jogot biztosít nekik (19,10; 23,22; Szám 9,14; 15,14; 35,15), ugyanakkor különféle vallási és kultikus kötelezettségeket is előír számukra (Lev 16,29; 17,8; 20,2; 22,18; 24,14; Szám 19,10). J. van der Ploeg szerint az ~ek az egykori É-i országrészből menekültek, elszegényedett júdeaiak és a kánaáni őslakosok maradékai lehettek, vallási szempontból egyre inkább beolvadtak Izr. közösségébe, így a ger idővel fölvette a →prozelita jelentését. Csak a →körülmetéléssel váltak Izr. közösségének teljes jogú tagjaivá, s némely csoportjaik mindvégig kívül rekedtek Izr. közösségén (MTörv 23,2-9). - Az ÚSz tanítása szerint, aki házába befogad egy ~t, Jézust fogadja be (vö. Mt 25,34-43). Isten képes lerombolni a falakat, a választott népben az ~ képes egyedül dicsőíteni Istent (Lk 17,18). A föltámadt Úr ~ként jelent meg tanítványai előtt (Mk 16,12). De az ÚSz ismeri a szó negatív tartalmát is: a jó pásztor juhai ~ után nem mennek (Jn 10,5). - 2. Az egyhjogban ~, akinek van lakó- ill. pótlakóhelye, de ezeken kívül tartózkodik. Az ~eket nem kötelezik saját ter-ük részleges törv-ei, kivéve a személyes jellegű törv-eket, v. ha a törvényszegés saját ter-ükön kárt okoz. Ugyanakkor tartózkodási helyük törv-ei sem kötelezik őket, kivéve a közrendre vonatkozó jogcselekmények formaságait meghatározó, v. az adott ter-en fekvő ingatlanokkal kapcsolatos törv-eket. Lelkipásztori szempontból a keresztség, bérmálás, házasságkötés és egyházi rend kiszolgáltatásakor tekintettel kell lenni az ~ségre.  **

BL:663. - CIC 13.k. 2§; 100.k.