🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > intesa semplice
következő 🡲

intesa semplice (lat. 'egyszerű megegyezés'), Róma, 1927. márc. 24.: a püspöki székek és a tábori püspökség betöltését szabályozó megegyezés a Vatikán és Magyarország között. - Gr. →Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter és Pietro →Gasparri bíb. államtitkár tárgyalásainak végeredményeként a felek megállapodtak abban, hogy a Vatikán a kinevezéseket előzetesen megbeszéli a kormánnyal, a kormány magánjellegű és pol. ellenvetést tehet a vatikáni jelölttel szemben. V. 11: az ~t írásba foglalták, s jegyzékben közölték verseghi Nagy Elek vatikáni követtel (1926-27), aki észrevételezte, hogy az ~ és a jegyzék néhány pontban eltér egymástól. E megegyezés után a külügymin. szóban közölte a nunciussal a kormány jelöltjeit. 1939 után a külügymin. jegyzékben közölte a jelöltek nevét, de a (hivatalos) előterjesztés szóhasználata nélkül. →főkegyúri jog, →püspökök kinevezése 88

Balogh-Gergely I:194.