🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > ismeretlen katona
következő 🡲

ismeretlen katona: személyében nem azonosított hősi halott, az önfeláldozó hazaszeretet jelképe. - I. B. Wilson angol hírlapíró ötlete alapján az I. vh. egyik ismeretlen halottját 1920: eltemették a nemz. nagyjai közé a Westminster apátság tp-ában. Az ötlet a hadviselt orsz-okban követőkre talált, Párizsban a Diadalív alá temették az ~t. - Az ~ síremléke országonként változóan, a nemzeti ünnepeken s az államfői, kormányfői látogatásokkor a hivatalos koszorúzások színhelye. - Bpen a Hősök terén az I. vh. kb. 600.000 m. áldozatának emlékére alakították ki az ~ sírját. 1929. V. 26: gr. Bethlen István min-elnök (1921-31) avatta föl, a tér szintjénél 45 cm-rel mélyebben, süllyesztve, sírszerűen helyezték el, egyetlen, kb. 47 tonnás gránittömbből kifaragva. Felső lapja kb. 30 cm-t lejtett az Andrássy út felé, fölületén 10 cm-re kiemelkedő kereszttel. Előlapján 1914-18, hátlapján Az ezeréves határokért fölirattal. Hruscsov szovjet pártfőtitkár látogatása előtt, 1958: a gránittömböt földarabolták, helyére az 1999: is ott található emlékkövet tették A hősök emlékének, akik népünk szabadságáért és a nemzeti függetlenségért áldozták életüket fölirattal.  88

Új Idők 1999. XII. 1. (Polgárdy Géza: M. világ)

új