🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jablonkay
következő 🡲

Jablonkay Gábor, SJ (Temesvár, Temes vm., 1874. júl. 28.-Bp., 1930. jún. 20.): gimnáziumi tanár. - 1888. VII. 30: Nagyszombatban lépett a JT-ba. Utolsó fog-át 1908. II. 2: Bpen tette. 1898-1912, 1917-21, 1926-30: tanár a kalocsai gimn-ban, 1912-17: gimn. ig. és házfőn. a pécsi Pius Gimn-ban, 1917-21: tanár a r. főisk-n is, 1921: a szegedi JT fil. isk. vez-je. Egyhtört. és m. irodtört. munkái éppúgy jelentősek, mint az egyetemes fil. és a ker. bölcs. köréből való művei. Vezetésével készült 1922: és 1926: a m. jezsuita rtart. memoranduma a hazai középisk-k reformjáról. - Fm: A máriabesnyői töredék. Bp., 1910. - Taxonyi János SJ 18. sz-beli m. író élete és erkölcstanító példatára. Kalocsa, 1910. - Taine miliő-elmélete. Uo., 1912. - Az inductio Verulami Bacon előtt és után. Bp., 1916. - Loyolai Szt Ignác, JT alapítójának élete és működése. 1-2. köt. Uo., 1921. - Bevezető előadások a ker. fil-ba. Szeged, 1923. - A ker. fil. alapelvei. Uo, 1923. - A megismerés tematikája és forrásai. Uo., 1923. - Szükséges-e a kath. öntudat? Kalocsa, 1923. (Kath. öntudat 1.) - A kath. öntudat alapkövei. Bp., 1924. (uaz 2-3.) - A kath. fölfogás irányelvei. Uo., 1924. (uaz 4-5.) - Jézustársaság mo-i rtart-ának memoranduma a tantervreformról. Kalocsa, 1926. - Az isk-drámák a jezsuiták iskoláiban. Uo., 1927. - Minő alapon tanítór. a Jézustársasága v. a jezsuiták szerzete? Uo., 1928. - Az ang. hitújítás vértanúi. B. Southwell Róbert és társai. Bp., 1930. - A hit hőse. B. Ogilvie János JT-i skót vértanú. Uo., 1930. 88

Cat. SJ 1918:38. - JTÉ 1940:328. - Gulyás XV:416.