🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jagicza
következő 🡲

Jagicza Juvenál István, OFM (Dusnok, Pest vm., 1889. júl. 24.-Baja, 1965. okt. 21.): házfőnök. - 1904. IX. 8: lépett a kapisztránus rtart-ba, 1910. IX. 8: ünn. fog-at tett, 1911. XI. 26: pappá szent. 1933: a siklósi rház tagja, 1940: szécsényi, 1948: pécsi házfőn. 1950: kalocsai egyhm-s lett. - M: Assisi Szt Ferenc r-jének katekizmusa. Bp., 1927. - Szendei Ágoston: Ferenc testvér útján... Kiegészítésekkel ellátta. Bp., 1940. - Jézus neve és a ferencesek. Összeáll. Bp., 1942. (Szt Ferenc Világi R-jének Orsz. Szöv. 1.) - 1937. III. 7-1939:2. sz.: A Ferences Plébánia Üzenetei időszaki lap fel. kiadója. T.E.

Schem. Cap. 1948:69. - Gulyás XV:453.

Jagicza Lajos László, OSB (Fadd, Tolna vm., 1833. jún. 5.-Celldömölk, 1911. nov. 4.): gimnáziumi tanár, perjel. - Iskoláit Pesten, Kaposvárt és Pécsett végezte. 1851. IX. 11: lépett a r-be. Pannonhalmán, 1854-58: a pesti tudegy-en teol. hallg. 1854. X. 5: fog-at tett, 1858. VII. 26: pappá szent. Pannonhalmán teol. tanár, 1860: szertartó is, 1862: Komáromban gimn. tanár (1867: a pesti tudegy-en termtani és mennyiségtani tanárvizsgát tett), 1868: Esztergomban gimn. tanár, 1873: Ravazdon lelkész, 1895-1906: Dömölkön jószágkormányzó, 1901-10: perjel, 1904-05: házgondnok is, 1910: nyugdíjas. - M: Hitelemző beszédek. Zollner E. János után szabadon átd. 1-4. évf. Esztergom, 1878-82. - Az igazság. Népszerű értekezések. Montefeltrói Ágoston után ford. Uo., 1890. - Jézus Krisztus és a ker. igazság. Uő után ford. Uo., 1890. - Kat. igazságok. Sztbeszédek. Uő után ford. Uo., 1890. - Hit és szeretet, v. a mai társad. bajainak orvoslása. Sztbeszédek. Uő után ford. Uo., 1890. - Az ultramontánok. Korregény. Bolander Konrád után ford. Uo., 1891. - Így éljetek! Tanácsok és utasítások egészségesek és betegek számára. Írta Kneipp Sebestyén. Ford. Uo., 1890. - Esztergomban 1883-94: az Isten Igéje szerk-je. - Álnevei és betűjegye: F.L. (Idők Tanúja, Isten Igéje, M. Állam, M. Korona); Faddi Lajos (uo.); Jánoki Lajos (uo.) 88

Szinnyei V:260. - Balogh 1940:60. - Gulyás 1956:572. - PN 1986:91. (695.) - Gulyás XV:453.