🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jajczay
következő 🡲

Jajczay János (Bp., 1892. máj. 8.-Bp., 1976. máj. 22.): művészettörténész, egyetemi tanár, könyvtáros. - A bpi egy-en jogot, Bécsben műv-tört-et végzett, majd egy é. Berlinben és Drezdában képezte tovább magát, közben a berlini filmgyárban műv-tört. szakértő. 1923. I. 3: a Főv. Kvtár szolgálatába lépett, melynek 1947: főfelügy-je lett. Hosszabb időt töltött 1927: Görögo-ban, No-ban és Au-ban. 1929/30: Rómában a M. Tört. Int. ösztöndíjasa, ahol művészettört. tanulmányai mellett az int. kvtárát rendezte. 1940: a m. egyh. műv. mtanára a kolozsvári egy-en, ahol megkapta a rk. tanári címet; 1947: a szegedi egy-en is mtanárrá képesítették. 1939: a SZIA II. o-a tagjává választották. - M: Albrecht Dürer. Kísérlet egy m. Dürer bibliogr-hoz. Bp., 1928. (ném-ül is) - Császári követ fogadása Budán a török idők alatt a Főv. Kvtár egy vízfestményén. Uo., 1936. - Mai m. egyh. műv. Uo., 1938. (ném-ül: Die ung. Kirchenkunst d. Gegenwart. Uo., 1938; ang-ul: Hungarian ecclesiastical art of today. Uo., 1938; fr-ul: L'art réligieux moderne en Hongrie. Uo., 1938) - A megszentelt Pest-Buda. Uo., 1938. - A műv. hódolata az Euch. előtt. Uo., 1938. - Régi m. egyh. műv. Uo., 1938. (ang., fr., ném. és ol. kiad. is) - Pest-budai figurák a múlt sz. 30-as éveiből. Uo., 1941. - Karácsony a műv-ben. Schwarz Elemérrel. Uo., 1942. - Az antik rom és oszlop szimbolikus jelentősége a Jézus születését ábrázoló művekben. Uo., 1943. (Klny. Regnum Egyháztört. évkv.) - Árpádházi Szt Margit 700 éves arculata. Uo., 1943. - Küzdelem a tp. szépségéért. Uo., 1943. (Klny. Egyh. Lapok) - L'iconografia di Sancta Margherita d'Ungheria con particolare riguardo all'arte italiana. Bp., 1944. (Klny. Corvina) - 1848/49 a kisnyomtatványok tükrében. Uo., é.n. - Karácsony a műv-ben. Uo., 1972. (ném-ül: Weihnachten. Übers. Franz Gottschlig. Bp-Berlin, 1972; fr-ul: Noel dans l'art. Ford. Hap Béla. Bp-Paris, 1973; sp-ul: La Navidad en el arte. Ford. Faluba Kálmán. Madrid, 1976) - Duccio. Uo., 1973. 88

SZIA tagajánl. 1939:9. - Főv. évkv. 1934:101. - Ker. m. közél. alm. I:435. - ML 1966. II:490. - M. Nemz. 1976. V. 29. - Vigília 1972:5. sz. (D. I.); 1977:9. sz. (Sinkó Ferenc) - MÉL III:335. - Gulyás XV:459.